Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel
Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel

Riksrevisjonen: Oljedirektoratets IKT-systemer har svakheter

Retter sterk kritikk mot Oljedirektoratets sikring mot dataangrep.

Publisert

cRiksrevisjonen er sterkt kritisk til IKT-sikkerheten i Oljedirektoratet. Samtidig mener de at direktoratet feilinformerer om sikkerhetstilstanden.

I en 38 sider lang rapport retter Riksrevisjonen sterk kritikk mot Oljedirektoratets sikring mot dataangrep.

– Revisjonen konkluderer med at Oljedirektoratet har etablert grunnlaget for et systematisk arbeid med informasjonssikkerheten, men på grunn av vesentlige mangler i gjennomføringen er det risiko for at noen får urettmessig tilgang til IKT-systemer dersom direktoratet blir rammet av et dataangrep, skriver Riksrevisjonen i konklusjonen i rapporten.

Deler av rapporten er unntatt offentlighet.

Riksrevisjonen mener også at direktoratet har feilinformert om sikkerhetstilstanden i sin rapportering om IKT-sikkerhet til Olje- og energidepartementet, som de ligger under.

På begge de to kritikkpunktene får Oljedirektoratet sterk kritikk, som er det nest laveste av fire kritikknivåer.

Revisjonen understreker at Oljedirektoratet i flere av sine IKT-systemer behandler informasjon som ikke bør komme på avveie, og som eksterne aktører kan være interessert i.

(©NTB)