Regjeringen bestiller utredning om kutt i norske ikke- kvotepliktige utslipp

– Regjeringen har et mål om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene.

Publisert

Miljødirektoratet skal utrede tiltak og virkemidler som kan kutte norske utslipp innenfor transport, jordbruk, bygg og avfall med minst 50 prosent innen 2030.

I tillegg til Miljødirektoratet skal Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrag- og energidirektorat bidra i utredningen som skal være klar innen 15. desember i år.

– Regjeringen har et mål om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene, slik som utslippene fra transport og jordbruk, med minst 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Utredningen «Klimakur 2030» skal gi oss et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan ta disse kuttene i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Utredningen skal brukes som underlag for å utarbeide en plan for hvordan vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser i 2030 når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass.

(©NTB)