Over halvparten av bioavfallet blir til biogass

651.000 tonn avfall ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg i 2017.

651.000 tonn avfall ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg i 2017. Over halvparten av avfallet endte til slutt som biogass, viser nye tall.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mesteparten av avfallet som ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg, 366.000 tonn, gikk til biogassproduksjon. I 2011 sto kompostering for det aller meste av avfallshåndteringen. Antall biogassanlegg har økt fra 8 i 2011 til 35 i 2017.

400.000 tonn avfall ble håndtert biologisk i 2011, og mengden har dermed økt med 251.000 tonn. Noe av økningen skyldes at rene slamanlegg er med i utvalget for 2017, i motsetning til 2011-utvalget. Forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft i 2009, kan nok også fremdeles forklare noe av økningen.

Det meste av avfallet som ble håndtert biologisk i 2017, var matavfall og annet våtorganisk avfall, i tillegg til mye park- og hageavfall.

(©NTB)