Foto: Norges bank
Foto: Norges bank

Handelsoverskuddet vokser

Mens olje- og gasseksporten falt i april, steg fiskeeksporten til nye rekordhøyder.

Publisert

Det norske handelsoverskuddet økte med 17,6 milliarder kroner i april i år – en økning på 8,5 prosent fra samme måned i fjor.

Eksporten falt 0,4 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens importen var 2,6 prosent lavere, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Byrået poengterer at den sene påsken i år utgjør en vesentlig del av forklaringen på fallet i eksport og import av varer. Det er vanlig at eksporten og importen er lav i påskemåneden, ifølge SSB.

Mens olje- og gasseksporten falt i april, steg fiskeeksporten til nye rekordhøyder. Det ble eksportert råolje for 20,7 milliarder kroner. Nedgangen på 5,7 prosent fra april i fjor skyldes lavere volum. Gasseksporten holdt seg på samme nivå som i 2018, men verdien falt med 14,3 prosent til 16,8 milliarder kroner. Dette er den laveste eksportverdien siden september 2017. Fallet skyldes lavere priser.

Fastlandseksporten endte på 39,5 milliarder kroner i april 2019, som er en oppgang på 6,8 prosent fra samme måned i fjor. Verdien av fiskeeksporten økte med 12,3 prosent til 8,6 milliarder kroner, den høyeste målte eksportverdien for april noensinne.

(©NTB)