God oljepris ga stort handelsoverskudd i august

Oljeprisen lå på 624 kroner fatet – 219 kroner høyere enn i august i fjor.

Handelsoverskuddet i august endte på 31,8 milliarder kroner og skyldes en høy eksportverdi på 88,1 milliarder kroner.

Eksporten av naturgass økte med 43 prosent og råoljeeksporten med 29,2 prosent. Verdien av fastlandseksporten var også betraktelig større, melder Statistisk sentralbyrå.

Vareimporten var på det jevne med 56,3 milliarder kroner i august.

Verdien av oljeeksporten endte på 24,1 milliarder kroner og gikk opp 29,2 prosent sammenlignet med august i fjor. Forklaringen er oljeprisen på 624 kroner fatet – 219 kroner høyere enn i august i fjor. Antall eksporterte fat på 38,7 millioner var derimot en nedgang på hele 16,1 prosent fra august 2018.

Oppgang var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 21,1 milliarder kroner, en økning på 43 prosent fra august i fjor. Antall eksporterte standard kubikkmeter naturgass i gassform var 9,5 milliarder standard kubikkmeter, som utgjør en nedgang på 3,3 prosent fra august i fjor.

Fastlandseksporten endte på 41,5 milliarder i august 2018 – opp 20,3 prosent fra samme måned i fjor. Viktige forklaringsvariabler her er høye eksportverdier av raffinerte mineraloljeprodukter, propan og butan.

(©NTB)