Få funn på norsk sokkel i første del av 2019

– Boring av brønner er det viktigste enkelttiltaket for å øke utvinningen.

Publisert

Oljedirektoratet melder om høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i første del av 2019, men det er gjort få funn.

Enkelte felt produserer mer enn prognosen, mens andre produserer mindre, skriver Oljedirektoratet i sin oppsummering av første halvår på norsk sokkel.

Gassalget er i tråd med direktoratets prognose, mens oljeproduksjonen er noe lavere. Det bores fortsatt etter letebrønner, men det er gjort få funn i første halvår.

Det er påbegynt 79 nye utvinningsbrønner hittil i år, noe som er færre enn på samme tid i fjor, opplyser Oljedirektoratet.

– Boring av brønner er det viktigste enkelttiltaket for å øke utvinningen. Det er derfor avgjørende at det identifiseres nye boremål og bores flere brønner, heter det i pressemeldingen.

Det er 84 felt i produksjon, fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.