EU struper kullsubsidiene

Nye regler fra 2025.

EU strammer kraftig inn på reglene for statlige subsidier til kullkraftverk.

EUs medlemsland betaler hvert eneste år milliarder av euro til kullkraftverk for at de skal stå i beredskap til å kunne produsere ekstra kraft på kort varsel hvis det trengs.

Men nå skal subsidiene fases ut. Det er klart etter at EU-parlamentet, EUs ministerråd og EU-kommisjonen natt til onsdag kom til enighet om et kompromiss i saken etter to år med forhandlinger.

De nye reglene skal tre i kraft i 2025.

EU vil fra da av forby subsidier til kraftverk som slipper ut mer enn 550 gram CO2 per kilowattime energi som produseres. Det betyr i praksis at kullkraftverk ikke lenger kan motta statsstøtte for å stå i beredskap.

EU har likevel lagt inn et smutthull ved å åpne for unntak for kullkraftverk som inngår nye kontrakter innen utgangen av 2019.

Et viktig framskritt, selv om EU burde gått enda hardere til verks, mener Wendel Trio, Europa-direktør i klimaorganisasjonen CAN.

– Løkken strammes, og det er tydelig at kull er på vei ut. Nå øker presset på EUs medlemsland for å akselerere overgangen til grønn energi, sier han.

(©NTB)