Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Bred oppslutning for Oslos klimastrategi

– Bred støtte til klimaarbeidet i Oslo gjør oss trygge på at vi setter inn riktige og gode tiltak for hele byens befolkning.

Publisert

Klimaundersøkelsen 2019 viser bred støtte fra innbyggerne i Oslo og Akershus til klimamålene for Oslo.

Undersøkelsen viser at et flertall av de spurte mener arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre Oslo bedre å bo i. Det er også flere som støtter at Oslo bør gå foran andre byer i sitt klimaarbeid, både i Norge og internasjonalt.

Klimaundersøkelsen 2019 ble gjennomført i mars, og over 1.000 representanter i Akershus er spurt, i tillegg til 1.500 respondenter i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Klimaetaten.

76 prosent av innbyggerne i Oslo støtter det overordnende målet om 95 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. I Akershus støtter 69 prosent målet, noe som er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2018. 52 prosent av innbyggerne i Akershus mener også at Oslos arbeid med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

55 prosent av innbyggerne i Oslo mener det er viktig at Oslo går foran andre byer internasjonalt, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Blant innbyggerne i Akershus mener 44 prosent det samme.

– Bred støtte til klimaarbeidet i Oslo gjør oss trygge på at vi setter inn riktige og gode tiltak for hele byens befolkning, sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten.

Det er tredje året på rad at Klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkelsen, som er en kartlegging av befolkningens holdninger og atferd når det gjelder miljø, klima og kommunens klimastrategi.

(©NTB)