Bedriftene venter at veksten vil holde seg

Viser til tiltakende aktivitet i blant annet oljesektoren.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene – og de tror den vil holde seg oppe det neste halvåret.

Intervjuene til rapporten, som omfatter 330 kontaktbedrifter, er gjennomført i perioden 22. oktober til 19. november, og den ble presentert tirsdag.

Samlet rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at den vil tilta litt de neste seks månedene. Kontaktene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor, opplyser Norges Bank.

Andelen bedrifter som melder om full kapasitetsutnytting, har tiltatt siden august. Det ligger nå litt over sitt historiske gjennomsnitt. Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har økt. Kontaktene melder at veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe de siste tre månedene, men de venter noe lavere vekst de neste tre månedene.

Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 2,8 prosent for 2018 inneværende år og 2,9 prosent for 2019.

(©NTB)