Norge eksporterer gass tilsvarende 135.000 slike 210 meter høye vindturbiner.
Norge eksporterer gass tilsvarende 135.000 slike 210 meter høye vindturbiner.

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier departementet ikke har funnet feil i fylkesmannens vedtak.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken, opplyser departementet torsdag ettermiddag.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om Fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Omstridt i mange år

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Frøya vindkraftverk i august 2013 etter klager på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak. Konsesjon til vindkraftverk behandles etter energiloven, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utbyggingen på Frøya har vært svært omstridt i mange år. Konsesjonen ble gitt for seks år siden, etter mange utsettelser og reviderte konsesjonssøknader. Den første søknaden om konsesjon kom i 2005.

Protestene kom umiddelbart, og da kraftselskapene skulle markere starten på vindkraftutbyggingen i april 2013, tok aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya oppstilling og blokkerte anleggsstarten fysisk.

– Ikke lenger gyldig

I april i år vedtok kommunestyret i Frøya at dispensasjonen de ga til utbygging i 2016, ikke lenger var gyldig. Dette vedtaket klaget Trønderenergi inn for Fylkesmannen, som 10. mai avgjorde at kommunens vedtak ikke var gyldig.

Da Trønderenergi skulle begynne arbeidet, var dermed aksjonistene igjen på plass. Det har også vært hærverk på området.

Frøya kommune ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelsen av dette ba kommunen også om at arbeidene med vindkraftparken skulle stanses til departementet hadde ferdigbehandlet kravet om omgjøring.