Tina Bru: Det vil bli færre vindkraftutbygginger framover

- Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten.

Publisert Sist oppdatert

Kommuner og naboer skal få mer å si i nye vindkraftsaker, mens regjeringen vil stramme inn regelverket for konsesjoner.

Fredag la olje- og energiminister Tina Bru (H) fram en ny stortingsmelding om vindkraft sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Dette er historiske innstramminger og forbedringer. Dagens konsesjonssystem er modent for en oppgradering, slår Bru fast.

– Vi må lære av erfaringene vi har gjort oss. Vi skal styrke kravene til miljøutredninger, slik at landskap og natur vektlegges mer. Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, sier Bru.

Både hun og Rotevatn tror det blir færre vindkraftutbygginger i framtiden, ikke minst fordi det nå er et rush i utbyggingen siden ordningen for såkalte grønne sertifikater for vindkraftverk utløper ved årsskiftet.

– Dette antar vi ut fra det som nå er meldt inn. I tillegg har det jo vært en stopp i behandlingen av nye konsesjoner i påvente av ny politikk, sier Bru til NTB.

Naboer får mer å si

Regjeringen vil øke innflytelsen til kommuner og naboer i vindkraftsaker ved at de ikke lenger bare er en høringsinstans, men skal konsulteres gjennom hele prosessen.

– Kommunene har allerede betydelig makt i disse spørsmålene. Nå vil de få enda større innvirkning og vil komme tidligere inn i prosessen, sier Bru.

Avstandskravene til bebyggelse skjerpes til fire ganger turbinhøyden eller minimum 800 meter, mens støy skal dokumenteres grundig. Det skal ikke lenger være mulig å endre høyden på vindmøllene etter at konsesjonen er gitt.

Det legges også opp til en regionvis behandling av vindkraftprosjekter for å bedre å kunne vurdere samlet belastning for miljø og samfunn.

Bru peker også på det nye grepet med at flere prosjekter kan få avslag langt tidligere i prosessen dersom man ser at utbyggingen kan føre til store konflikter.

I tillegg vil regjeringen skjerpe tidsløpet for konsesjonsbehandlinger. Fra interesse blir meldt til byggingen starter, skal det gå maks seks-sju år.

– Det stiller strengere krav til utbyggerne om å sikre fortgang gjennom hele prosessen, sier Bru.

Forventer debatt

Bakteppet for stortingsmeldingen er rabalderet etter at NVE la fram et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i fjor. Forslaget ble stanset, men kunnskapsgrunnlaget vil likevel være viktig i konsesjonsbehandlingen av nye søknader, heter det i meldingen.

Meldingen ble lagt fram samme dag som Stortinget behandlet et hasteforslag om at alle tidligere gitte konsesjoner må gjennomgås på nytt for å se om de strider mot energiloven.

Bru venter debatt når Stortinget behandler meldingen, antakelig til høsten. Særlig strid kan det bli om at vindkraftkonsesjoner fortsatt skal behandles innunder energiloven og ikke under plan- og bygningsloven, slik blant andre Frp har krevd. Det ville gitt kommunene makt til å gjøre de endelige vedtakene.

– Vi mener at kraftutbygging er et nasjonalt ansvar. Vindkraft er viktig for Norge, sier Bru.

Bråk har gjort inntrykk

Men bråket rundt en rekke større vindkraftprosjekter har gjort inntrykk, erkjenner statsråden.

– Én ting er at folk har følt seg truet når de går på jobb. Sånn kan vi ikke ha det. Men det gjør også inntrykk at folk står foran meg og gråter fordi det skal bygges vindkraftverk i områder som de er glade i, sier hun.

– Tror du disse nye reglene vil bidra til å dempe gemyttene?

– Jeg håper det, sier Bru.

(©NTB)