Norge eksporterer gass tilsvarende 135.000 slike 210 meter høye vindturbiner. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Norge eksporterer gass tilsvarende 135.000 slike 210 meter høye vindturbiner. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Saken oppdateres.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energiminister KJell-Børge Freiberg er i dag på Energidagene som arrangeres av NVE.

Der legger han frem at regjeringen velger å droppe nasjonal ramme for vindkraft.

- Vi ønsker lokal aksept så langt det lar seg gjøre, sier Freiberg i sitt foredrag på Energidagene.

Men etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

- Vi vil altså ikke legg til grunn kartet med de 13 utpekte områdene, sier Freiberg.

Han legger til at konsesjonsbehandlingen fortsatt vil holdes på vent mens departementet jobber seg gjennom høringssvarene. Det kan tolkes som at arbeidet med vindkraft fortsetter videre, og at det i praksis bare er selve kartet og de utpekte områdene som legges tilside.

enerWE er tilstede og vil rapportere fortløpende.

Saken oppdateres.