Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Norges forhandlinger med britene skyter fart

Energi er et av områdene som fremheves som viktige i forhandlingene.

Publisert

Storbritannia og EFTA-landene i EØS, blant dem Norge, er enige om å øke tempoet i forhandlingene om en ny handelsavtale og andre avtaler etter Brexit.

I et nytt notat opplyser den britiske regjeringen at EFTA-landene i EØS (Norge, Island og Liechtenstein) og Storbritannia er blitt enige om å øke tempoet i forhandlingene gjennom sommeren, med en ambisjon om å bli enige om en rekke avtaler både innen handel, men også på andre områder.

Målet er at avtalene skal være på plass innen Storbritannia trer ut av EUs indre marked til nyttår.

– Partene er åpne for å diskutere en rekke områder, enten samlet, eller som bilaterale avtaler, heter det i notatet.

Mer enn frihandelsavtale

Det understrekes at samtalene ikke begrenser seg til spørsmålet om en frihandelsavtale. Blant annet trekkes områder som trygd- og velferdssamarbeid, sikkerhet, mobilitet, transport, utdanning, forskning, sivilrett og energi fram.

Dette kommer i tillegg til fiskeriforhandlingene, som allerede er kommet langt mellom Norge og Storbritannia, ifølge notatet.

– Enkelte av disse områdene vil bli prioritert for å bli enige før overgangsperioden går ut, heter det.

Perioden går ut ved årsskiftet.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kommenterte mandag forhandlingene på Twitter.

– Vi har startet formelle forhandlinger om vårt framtidige forhold til Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, skriver han og understreker at handelen med disse landene har en verdi på 66 milliarder pund, drøyt 772 milliarder kroner.

UD koordinerer

Fra Norges side er det Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for forhandlingene. Næringsdepartementet har ansvar for handelsavtalen, mens andre departementer holder tak i de forhandlingene som faller inn under deres ansvarsområde.

I forrige uke kunngjorde den norske regjeringen sine hovedmål for forhandlingene. Samtidig dempet næringsminister Iselin Nybø (V) forventningene noe.

Selv om man fra norsk side har høye ambisjoner for frihandelsavtalen, så tror ikke Nybø den vil gå like gode betingelser som dem Norge i dag har gjennom EØS-avtalen.

Hun understreket at en viktig prioritering for Norge er at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som det EUs bedrifter får.

(©NTB)