Foto: Norges bank
Foto: Norges bank

Regjeringen vil bruke 313,4 oljemilliarder neste år, 90,9 milliarder mindre enn i år

Vil ta følge handlingsregelen, og "kun" ta ut 3,0 prosent av oljefondet i 2021.

Publisert

Fakta om nøkkeltall i forslaget til statsbudsjett for 2021. Årets tall i parentes.

  • Foreslått oljepengebruk i 2021 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 313,4 milliarder kroner (404,3). 90,9 milliarder kroner mindre enn i år.
  • Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 3,0 prosent (3,9).
  • Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 2,9. Koronajustert budsjettimpuls 1,0. (4,1):
  • Veksten i sysselsettingen i 2021: Forventet opp 0,6 prosent (-1,6).
  • Ventet ledighetstall i 2021 (AKU): 4,4 (4,7) prosent av arbeidsstyrken.
  • Ventet registrerte ledige i 2021: (Nav): 3,1 prosent (4,9).
  • Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å øke med 4,4 prosent i 2021. (-3,1).