Oljebransjen vil endre skattereglene

– Hele industrien står bak et skatteforslag som er utformet slik at det intensiverer og skaper motivasjon for økt aktivitet.

Publisert Sist oppdatert

Oljebransjen ber om utsatt skatt i flere år for å holde hjulene i gang i petroleumssektoren. Frp vil ha tiltaket inn i kommende krisepakker.

Forslaget, som er utarbeidet av Norsk olje og gass, går ut på at staten dekker om lag 90 prosent av alle investeringer på norsk sokkel.

Det aller viktigste er å opprettholde aktiviteten og skape grunnlag for ny aktivitet og nye investeringsbeslutninger

Eldar Sætre

«Oljeselskapene betaler samme beløp i skatt til staten, men på et annet tidspunkt. I stedet for å vente 6 år på å få skattefradraget, får oljeselskapene skattefradrag samme år som investeringene foretas», heter det i forslaget.

Ifølge Equinor-sjef Eldar Sætre vil forslaget motivere til økt aktivitet.

– Det aller viktigste er å opprettholde aktiviteten og skape grunnlag for ny aktivitet og nye investeringsbeslutninger, sa han til Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

– Ikke varige endringer

Ordningen bør gjelde både pågående og planlagte prosjekter, mener næringen. Skatteutsettelsen skal omfatte investeringer i år og neste år, men også investeringer gjort etter dette, dersom investeringsbeslutningen er truffet før utgangen av 2021 eller 2022.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor presiserer at det er snakk om en midlertidig ordning.

Hele poenget er at det skal være mulig å opprettholde mest mulig aktivitet for oljeselskaper og leveringsindustrien i en helt ekstraordinær situasjon

Bård Glad Pedersen

– Det er ikke et spørsmål om skattelettelser eller å gjøre varige endringer. Hele poenget er at det skal være mulig å opprettholde mest mulig aktivitet for oljeselskaper og leveringsindustrien i en helt ekstraordinær situasjon, sier han til NTB.

Fredag skal det være et møte i KonKraft (Konkurransekraft på norsk sokkel), der Norsk olje og gass, arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelsen er representert.

Der vil blant annet spørsmålet om en midlertidig endring i skattereglene være tema. Fellesforbundet har også bedt om en midlertidig endring av skattesystemet.

– Et svik

I miljøbevegelsen er det imidlertid stor skepsis til tiltak som skal holde oljebransjen i live.

I stedet for å investere i mer olje, må vi bygge opp fornybare næringer

Frode Pleym

– I stedet for å investere i mer olje, må vi bygge opp fornybare næringer. Det er helt avgjørende hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer og samtidig skape trygge arbeidsplasser, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge til NTB.

På Stortinget har SV og MDG tatt til orde for at krisetiltakene må bidra til det grønne skiftet.

Bedrifter som leverer til petroleumsnæringen, bør ha full tilgang på krisetiltak som kutt i arbeidsgiveravgift og moms. Men det vil være et svik mot barna våre å bruke krisepakker til økt oljeleting, prøveboring og utbygging av nye felt nå

Una Bastholm

– Bedrifter som leverer til petroleumsnæringen, bør ha full tilgang på krisetiltak som kutt i arbeidsgiveravgift og moms. Men det vil være et svik mot barna våre å bruke krisepakker til økt oljeleting, prøveboring og utbygging av nye felt nå, sier Une Bastholm (MDG).

Hun mener det er høyst usikkert om det vil være lønnsomt for fellesskapet å subsidiere oljeutvinning.

Frp-forslag

Frp sier på sin side til NTB at de vil foreslå den løsningen industrien har samlet seg bak, i kommende krisepakker, og forventer støtte fra regjeringen, Ap og Sp.

– Alt annet vil sette arbeidsplasser i unødig fare, sier energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, Jon Georg Dale.

Olje- og gassindustrien er avgjørende i den tida vi nå er inne i

Jon Georg Dale

– Olje- og gassindustrien er avgjørende i den tida vi nå er inne i. Det er inntektene herfra som gjør at vi er i stand til å finansiere store krisepakker, sier han.

Aps Terje Aasland er ikke avvisende, og viser til at Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag for oljebransjen.

– Men det er viktig at vi får en ordentlig gjennomgang og utredet det.

Har satt krisestab

Koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet har satt Equinor i en svært vanskelig situasjon, og selskapet har nå satt krisestab.

Selv om Sætre tror koronakrisen kan bidra til et raskere grønt skifte og omstillingen til et lavkarbonsamfunn, mener han det er viktig å sikre at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel opprettholdes.

– Verden kommer til å trenge olje og gass i alle tenkbare scenarioer framover. Det er viktig at vi driver fram de investeringene som trengs, sier han.

(©NTB)