Enighet om økt skatt på vindkraft

– Det kan godt hende at dette endrer vindkraftselskapenes insentiver for å etablere flere anlegg på land.

Publisert

Regjeringspartiene og Frp er enige om økt skatt på vindkraft og ber regjeringen komme med forslag til hvordan det kan skje.

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil ha slutt på at vindkraft favoriseres over vannkraft.

– Vind er i likhet med vann en felles ressurs, og da må regelverket også harmoniseres slik at vindkraftselskapene skattlegges høyere, sier han til NTB.

Meningen er at økte skatteinntekter skal gå og gi lokalsamfunn langt mer igjen for vindkraftutbygging.

– Det kan godt hende at dette endrer vindkraftselskapenes insentiver for å etablere flere anlegg på land. I så fall er det en kommersiell avgjørelse de er best i stand til å vurdere selv, sier Halleland.

Plan til våren

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga tirsdag sin innstilling i saken om vindkraft på land.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) må nå vurdere hvordan et system for økt skattebyrde på vindkraftprodusentene kan innrettes. Hun må også legge fram en tidsplan.

Samtidig krever Stortinget at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren kommer med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres. Komiteen trekker selv fram naturressursskatt, produksjonsavgift eller en annen «hensiktsmessig innretning».

La fram enighet

Regjeringspartiene og Frp la allerede 11. november fram en rekke punkter de var blitt enige om for vindkraftpolitikken:

  • Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg.
  • Tidsrammen strammes inn, slik at et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.
  • Det blir vanskeligere å få endret søknader som allerede er godkjent.

Saken skal behandles i stortingssalen 1. desember.

Skuffet over prosessen

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er skuffet over det han oppfatter som manglende vilje fra de fire borgerlige partiene til å gå i dialog med den rødgrønne opposisjonen. Gjennom en slik prosess kunne man fått på plass et bredt forlik i saken, mener han.

– SV har sammen med Ap, Sp og MDG fremmet et forslag som faktisk kunne satt en stopper for mer utbygging i vår verdifulle natur, sier han til NTB.

– Jeg sliter med å skjønne hvorfor regjeringspartiene og Venstre ikke vil gå med på dette.

(©NTB)