Kraftutbyggere får skrive av investeringer raskere

– Dette er et viktig tiltak.

Publisert Sist oppdatert

En endring i kraftskatten skal åpne for at kraftselskapene får skrive av investeringskostnadene umiddelbart. Det skal gi bedre likviditet, sier regjeringen.

Endringen fra dagens ordning med avskrivninger over tid kommer fram i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Dette er et viktig tiltak for å sikre gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser for en næring som har en viktig rolle både i et klimaperspektiv og i arbeidet med å skape aktivitet og arbeidsplasser

Jan Tore Sanner

– Dette er et viktig tiltak for å sikre gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser for en næring som har en viktig rolle både i et klimaperspektiv og i arbeidet med å skape aktivitet og arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding. Vannkraft står for 94 prosent av den norske kraftproduksjonen.

800 millioner

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier endringen legger til rette for lønnsomme investeringer i norsk vannkraft, både i nye kraftverk og i opprustning og utvidelser av eksisterende kraftverk.

Det er flertall på Stortinget for å endre kraftskatten for å sikre lønnsomme investeringer. det har vært press på regjeringen om å komme med et forslag til endring.

Ved å kunne skrive av hele investeringen samme år som den gjøres, bedres selskapenes likviditet med 800 millioner kroner til neste år, anslår regjeringen. For staten betyr det tilsvarende mindre inntekter i 2021. Over tid skal det derimot ikke medføre endringer. Når avskrivingene først er gjennomført, øker skatteinntekten i de etterfølgende årene.

Avskrivningene trekkes fra den såkalte grunnrenteskatten, som selskapene betaler for bruk av naturressursene. Den kommer i tillegg til den vanlige selskapsskatten.

Positiv mottakelse

Kraftfylka, en sammenslutning av de store kraftproduserende regionene, er fornøyd med endringen fra regjeringen.

– Det er gledelig at de går inn for å endre innretningen på grunnrentebeskatningen. En endring vil utløse investeringer i ny fornybar kraftproduksjon, sier daglig leder Niklas Kalvø Tessem. Fylkene mottar naturressursskatt fra all kraftproduksjon og er også inne på eiersiden i flere regionale kraftselskaper.

Tessem sier det er viktig å ta ut potensial der det allerede er gjort inngrep i naturen. Han viser til fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som mener det oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk kan gi en ekstra produksjon på 7,6 terawattimer (TWh). Det tilsvarer nesten 85 prosent av det årlige strømforbruket i Oslo.

Vil ha større fradrag

Bransjeforeningen Energi Norge er også positiv, men skulle ønske regjeringen hadde gått lenger. Direktør Knut Kroepelien mener vannkraft beskattes for hardt og peker på at de nye reglene for investeringer ikke endrer skattetrykket for eksisterende kraftverk.

– Vannkraft vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, hvor enkelte kraftverk betaler mer enn hele overskuddet i skatt. Det svekker evnen til å finansiere nye prosjekter, sier Kroepelien i en pressemelding.

– Vi mener skjermingsfradraget i grunnrenteskatten må økes, slik at den normale avkastningen skjermes, sier han og håper forhandlingene i Stortinget vil føre til en forbedring av det regjeringen har lagt på bordet.

(©NTB)