Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, mener Riksrevisjonen. Stortinget skal finne ut hvorfor.

Publisert

– Riksrevisjonens funn er alvorlige, særlig de om Goliat, sier saksordfører Bente Stein Mathisen (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til NTB.

Mandag er det duket for høring om den knusende dommen Riksrevisjonen kom med 15. januar i år etter en gransking av Petroleumstilsynet (Ptil).

Der ble det slått fast at alvorlige sikkerhetsutfordringer ikke blir avdekket, at reaksjonsmidler ikke tas i bruk når det er behov for det, og at selskapet Eni fikk samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Krever svar

Ptil-direktør Anne Myhrvold og hennes arbeidsgiver, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), er blant dem som mandag må svare på Riksrevisjonens kritikk.

I tillegg kommer en rekke aktører fra petroleumsnæringen, både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

– Vi vil vite hva som er gjort for å rette opp i problemene Riksrevisjonen pekte på. Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i offshorenæringen, og da forventer vi at aktørene har lært, sier Mathisen.

Tillitsbasert

Fakta om Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynet

Riksrevisjonens tilsyn med Petroleumstilsynet (Ptil) har tatt form av et dypdykk i fire konkrete saker:

* Arbeidskonflikten og andre hendelser på Shells anlegg på Nyhamna

* Utbyggingen av Goliat-feltet – der Eni var operatør

* Sikkerhetshendelse på boreriggen Songa Endurance i 2016 – der Equinor var operatør

* Gasslekkasje og IKT-sikkerhetshendelse på Equinors anlegg på Mongstad

* Et av de mest alvorlige tilfellene er ifølge Riksrevisjonen at Ptil ga Eni Norge grønt lys til å ta i bruk Goliat-plattformen uten at plattformen var i sikkerhetsmessig stand.

* Ved alle fire undersøkte tilfeller konkluderte Riksrevisjonen med at Ptils tilsynspraksis har hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

Det er petroleumsselskapene selv som til sjuende og sist har ansvaret for å sikre at reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir fulgt på norske plattformer for utvinning av olje og gass.

Ptil gjennomfører stikkprøver for å sikre at ansvaret følges opp, ilegger pålegg dersom det er mangler og kan også ettersjekke om påleggene blir fulgt opp.

Systemet er basert på tillit. Leder Dag Terje Andersen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener rapporten viser at verken oljeselskapene eller Ptil har gjort seg denne tilliten verdig.

– Når vi har et tillitsbasert system og rapporten avdekker at det ikke har vært grunnlag for den tilliten, er det veldig alvorlig for det systemet vi har, sier han til NTB.

– Jeg tror det er bred politisk enighet om at det her er godt grunnlag for Riksrevisjonens kritikk og håper det er mulig å komme fram til enstemmighet om denne kritikken, fortsetter Andersen.

Delvis enige

Ptil sa seg tidligere i år delvis enige i Riksrevisjonens kritikk av deres manglende oppfølging av Goliat-plattformen, som siden den startet sin drift i mars 2016 har hatt en lang rekke alvorlige problemer.

De presiserte imidlertid at oppfølgingen av Goliat ikke er representativ for verken norsk petroleumsvirksomhet generelt eller Petroleumstilsynets tilsynspraksis.

Tilsynsdirektør Myhrvold erkjente også at det i enkelte tilfeller stemmer at Petroleumstilsynet ikke har benyttet reaksjonsmidler når det har vært nødvendig.

– I etterkant av undersøkelsen fra Riksrevisjonen har vi gjennomgått vår praksis og konkludert med at det er nødvendig å bruke verktøykassen på en tydeligere måte. Dette vil innebære en mer bevisst bruk av formelle reaksjonsmidler som pålegg og stans av aktivitet, sa hun.

Fornyet tillit

Flere krevde Myhrvolds avgang i kjølvannet av Riksrevisjonens knusende rapport, deriblant oljearbeiderforeningen SAFE i Equinor.

Hauglie erklærte imidlertid i slutten av mars at hun fortsatt har tillit til tilsynsdirektøren, som da ble åremålsbeskikket i statsråd for seks nye år i rollen.

Også Hauglie og Arbeids- og sosialdepartementet fikk kritikk av Riksrevisjonen, som mener de ikke sikret seg relevant styringsinformasjon om Ptils effekt. Det ble også påpekt at departementet ikke følger opp at tilsynet ivaretar sitt ansvar for IKT-sikkerhet på en god nok måte.

(©NTB)