Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Petroleumstilsynet: – Vi har lært av Riksrevisjonens kritikk

Riksrevisjonens kritikk var en vekker, og vi er i gang med å rette opp i feilene våre, forsikrer Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold.

Publisert

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, slo Riksrevisjonen fast i en knusende rapport i januar.

Mandag måtte Ptil-direktør Anne Myhrvold svare på kritikken da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt høring om saken. I innledningen sin slo hun fast at rapporten har vært en vekker.

– Dette er alvorlige funn, som minner oss om viktigheten av at alle forutsetninger i den norske modellen er i balanse. Der er tillit helt sentralt, sa Myhrvold.

– De funnene Riksrevisjonen peker på, tar vi på høyeste alvor. Vi er i full gang med arbeidet for å rette opp feilene de peker på, fortsatte hun.

I kjølvannet av rapporten i januar fikk Myhrvold klar beskjed fra sin arbeidsgiver, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), om at tilsynet må bli hardere i klypa, være sterkere og tydeligere, og ta i bruk hele bredden av virkemiddelapparatet sitt der det er nødvendig.

Myhrvold lover et skarpere tilsyn i tiden framover.

– Sikkerheten er selskapenes ansvar, og vi må kunne ha tillit til at de gjør det de skal. Dessverre har vi sett eksempler, slik Riksrevisjonen påpeker, på at selskapene ikke gjør dette, sa Myhrvold.

– Dette er helt uakseptabelt og betyr at vi må ta grep, stramme til, og i mye større grad undersøke hvordan selskapene lukker avvik, sa hun.

Samtidig understreker hun at sikkerheten på norsk sokkel generelt sett er god.

(©NTB)