Rødt fjerner sluttdato for oljeproduksjon fra partiprogrammet

Sier nei til sluttdato for oljen og nei til vindkraft.

Publisert

Rødt stryker punktet om sluttdato for norsk oljeproduksjon fra partiprogrammet. Det ble klart på partiets digitale landsmøte lørdag.

Med 130 mot 56 stemmer vedtok partiet å fjerne sluttdatoformuleringen fra partiprogrammet for de neste fire årene. Dermed skal partiet ikke lenger arbeide for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030.

Nestleder Marie Sneve Martinussen støtter avgjørelsen. Hun mener den er viktig for at partiet skal bygge allianser mellom klimabevegelsen og fagbevegelsen, og få gjennomslag for partiets politikk.

– Når vi fjerner sluttdatoen så er vi et enda tydeligere miljøparti som bygger allianser for å faktisk få til den omstillingen som trengs, sier nestlederen til NTB.

– Vi vil være det tydeligste partiet for rettferdig miljøpolitikk, og da må vi ha en politikk som kutter utslipp og bygger arbeidsplasser slik at vi unngår omstilling til arbeidsledighet, føyer hun til.

MDG er skuffet

Leder for Fellesforbundet Jørn Eggum har tidligere uttalt seg svært kritisk om en fastsatt sluttdato for oljeutvinning.

Før Rødt fjernet punktet i partiprogrammet, var de alene sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å ha fastsatt en sluttdato i sitt partiprogram.

– Det er virkemidlene som er viktige. En sluttdato er provoserende og urealistisk, uttalte han til Klassekampen i 2019 om MDGs klimapolitikk.

MDG selv er skuffet over Rødts avgjørelse.

– MDG er nå alene blant stortingspartiene om å ha en sluttdato for oljen, som er nødvendig for å få fortgang i norske klimakutt og overgangen til grønne jobber. Det er oppsiktsvekkende etter at vi har hatt titusenvis av klimastreikere og en gigantisk klimapolitisk oppvåkning i befolkningen de siste årene, sier Oslos miljøbyråd og MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg i en pressemelding.

Rødt Ungdom krever «startdato»

MDG er ikke de eneste som ønsket seg et annet utfall lørdag. Blant dem som kjempet for en sluttdato, var Rødts ungdomsparti Rød Ungdom.

Ungdomspartiet mener at avgjørelsen om å fjerne formuleringen om sluttdato bygger på en forståelse om at man skal bli enige om en startdato for når nedtrappingen skal starte.

– Nå krever og forventer vi i Rødt Ungdom at Rødt styrker seg og tydeliggjør klimapolitikken vi fortsatt har. Når «startdato» argumentet ble brukt, så forventer vi at Rødt løfter fokuset på nettopp dette, sier Rød Ungdom-leder Alberte Bekkhus.

Martinussen understreker til NTB at Rødt stadig er et klimaparti, og at dersom partiet får oppslutning i valget i september, vil dette være «startdatoen» for en aktiv statlig næringspolitikk som kan omstille olje- og gassindustrien.

– Det vi går inn for nå er et program der vi sier nei til all ny letevirksomhet, vi sier nei til å åpne nye felt, og vi har en konkret og gjennomførbar industripolitikk som skaper arbeidsplasser i hele landet, sier nestlederen.

– Vi er i starten av den omstillingen Norge trenger, hvis vi både skal få ned klimagassutslippene og ulikheten samtidig, understreker hun.

Mot vindkraftutbygging

Oljesluttdatoen er blant flere av punktene partiet vedtok lørdag. Blant annet bestemte partiet seg for å gå imot utbygging av all vindkraft, på fastlandet og utenfor kysten.

Også her har det vært intern uenighet i partiet og flere har påpekt at vindkraft kan være et miljøvennlig måte å skape flere arbeidsplasser og utvikle industrien når man trapper ned aktiviteten i olje- og gassektoren.

– Andre jobber og næringer må på plass før vi kan sette en bastant sluttdato. Vi må ikke risikere å lage spøkelsesbyer. Der kan havving være med å skape arbeidsplasser, så si nei til sluttdato og ja til havvind, sier kommunestyrerepresentant Ole Ronny Koldal i Rødt Sandnes til Stavanger Aftenblad.

Nestleder Marie Sneve Martinussen mener at det ikke er motsetninger mellom å si nei til vindkraft, og samtidig jobbe for å fremme industrien. Hun påpeker at vindkraftutbygging kan komme på bekostning av fiskeindustrien.

– Vi prioriterer kystfiske og et sterkt føre var-prinsipp. Det er arbeidsplasser i fiskeriene og i videreforedling av fisken som vi er avhengige av hvis vi skal ha noe å lete av etter oljen, sier hun.

– Vi vil ikke risikere de havområdene som fiskebestandene er avhengige av. Så sånn sett ser jeg ikke på det som en motsetning i det hele tatt, understreker hun.

Når det gjelder samferdsel, vil partiet innføre gratis fergetransport og utvide og styrke jernbanenettet, samt «reversere privatiseringen av jernbanen».

Partiet har også vedtatt at de ønsker at arbeidsinnvandrere skal få lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS