Høyere oljepris kan gi kraftigere prisstigning enn først antatt

– Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene.

Publisert

Oljeprisen har styrket seg kraftig hittil i år. Det kan få innvirkning på årets lønnsoppgjør.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår nå en prisstigning på 2,8 prosent fra 2020 til 2021. Det er 0,2 prosentpoeng mer enn de gjorde da de la fram sin foreløpige rapport foran årets lønnsoppgjør i midten av februar.

– Den viktigste grunnen til at utvalget nå oppjusterer anslaget fra 2,6 prosent i februar er at oljeprisen forutsettes å øke mer enn hva utvalget la til grunn i den foreløpige rapporten, skriver utvalget i en pressemelding.

Prisen på nordsjøolje har steget med rundt 35 prosent hittil i år. Bare den siste måneden er stigningen på 12 prosent.

Anslaget over prisstigningen er likevel fremdeles godt under regjeringens anslag på 3,5 prosent i nasjonalbudsjettet i fjor høst.

– Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til hvordan pandemien påvirker økonomien og prisutviklingen slik den nå måles, skriver TBU.

Årets lønnsoppgjør starter 15. mars og er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om lønn.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS