Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Stortinget sier nei til ytterligere innstramming i reglene for kull i oljefondet

– Det er skuffende at stortingsflertallet vil tillate at oljefondet fortsatt vil være investert i en rekke selskaper som bygger nye kullkraftverk.

Publisert

Finanskomiteen på Stortinget innstiller på et nei til forslaget fra SV, MDG og Rødt om å nekte oljefondet å investere i selskaper som bygger nye kullkraftverk.

Gjennom fondsmeldingen som ble lagt fram tidligere i år ble det kjent at regjeringen ville innføre skjerpede regler for kull i oljefondet. Kullkriteriet endres slik at det også fanger opp selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet i absolutt forstand. Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet.

Under finanskomiteens behandling av regjeringens fondsmelding ville SV, MDG og Rødt gå enda lengre og ekskludere selskaper som bygger nye kullkraftverk. Et klart flertall med regjeringspartiene, Ap og Sp sa imidlertid nei.

– Det er skuffende at stortingsflertallet vil tillate at oljefondet fortsatt vil være investert i en rekke selskaper som bygger nye kullkraftverk, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

– Regjeringen har i Granavolden-erklæringen lovet en satsing på å stanse byggingen av ny kullkraft i vekstøkonomier. Da er det oppsiktsvekkende at man vil tillate at oljefondet er investert i selskapene som bygger nettopp disse kraftverkene, fortsetter han.

Ifølge NRK har oljefondet har investert til sammen 14 milliarder i selskaper som ikke vil bli ekskludert med regjeringens forslag til kullkriterier, men som har planer om å bygge 39 nye kullkraftverk.

(©NTB)