Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen skjerper kullkravene i reglene for oljefondet

Regjeringen endrer kullkriteriene.

Publisert

Regjeringen endrer kullkriteriene i Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet, slik at selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet også omfattes.

Det ble kjent da regjeringen la fram fondsmeldingen fredag.

«I årets melding endres kullkriteriet slik at det også fanger opp selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet i absolutt forstand. Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Departementet legger opp til at tersklene settes til 20 millioner tonn for kullutvinning og 10.000 MW for kullkraftkapasitet», heter det.

Absolutte terskler

– Regjeringen innfører absolutte terskler for kullkriteriet og legger fram vurderinger av klimakriteriet, slik at dette nå kan praktiseres. I dag har vi også satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget skal gjennomgå de etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse, og det skal ledes av professor Ola Mestad. Utvalget er blant annet gitt i oppgave å vurdere om det er behov for endringer i de etiske kriteriene, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.

Klargjøring

Norges Bank har bedt Finansdepartementet klargjøre enkelte forhold ved det atferdsbaserte klimakriteriet.

«I meldingen peker departementet på at vurderinger av selskaper under dette kriteriet skal bygge på en samlet vurdering av relevante hensyn, blant annet utslipp og utslippsintensitet, fremoverskuende planer og klimarammeverk,» skriver Finansdepartementet.