Oljefondet er nå på 8.337 milliarder kroner

Publisert

Oljefondet fikk i andre kvartal en avkastning på 1,8 prosent, tilsvarende 167 milliarder kroner. Svakere kronekurs økte fondets markedsverdi.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med 2,7 prosent.

Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringene lå på stedet hvil.

Fondets samlede avkastning var imidlertid 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen som fondet måler seg mot.

Svakere krone

I en pressemelding skriver Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, at de globale aksjemarkedenes vekst i andre kvartal sørget for å reversere den negative utviklingen i første kvartal.

– Til tross for utsikter til handelsbarrierer var det en positiv utvikling for nordamerikanske og europeiske aksjer i andre kvartal. Dette bidro positivt til fondets avkastning, sier oljefondets nestsjef Trond Grande.

At den norske kronen svekket seg mot amerikanske dollar i løpet av kvartalet, bidro til å øke fondets verdi med 47 milliarder kroner. Totalt økte derfor fondets markedsverdi med 213 milliarder i andre kvartal.

8.337 milliarder

I andre kvartal ble det tatt ut 2 milliarder kroner av fondet.

– For første gang siden 2015 ble fondet i juni tilført penger, men for kvartalet under ett var det fortsatt uttak, sier Grande.

Tallene som ble lagt fram tirsdag i Oslo, viste også at oljefondet stemte ved 6.975 generalforsamlinger i andre kvartal. Totalt vurderte og stemte fondet på rundt 80.000 forslag.

Fondets verdi har nå vokst til 8.337 milliarder kroner siden det ble opprettet for vel 20 år siden.

66,8 prosent av oljefondet er investert i aksjer, 2,6 prosent i unotert eiendom og 30,6 prosent i rentepapirer.