Norske bedrifter er svært usikre på framtiden

– Både i bygg og anlegg, oljeleverandørnæringa og i kommune- og sykehussektoren forventes det en nedgang i sysselsettingen.

Publisert

Koronatiltakene har ført til at aktiviteten i norske bedrifter har flatet ut. Det gjelder spesielt bedrifter som selger til norske husholdninger.

Det viser den kvartalsvise rapporten til Norges Bank, Regionalt nettverk, der 300 bedriftsledere og organisasjoner blir intervjuet om økonomiske utsikter.

– Bedriftene tror at aktiviteten vil være uendret det neste halvåret, men de er veldig usikre på utviklingen fremover. Mye vil avhenge av smittetallene og gjeldende smitteverntiltak i samfunnet, heter det i rapporten.

Tror på nedgang

Den svake oppgangen i sysselsettingen den siste tiden kan bli en forbigående trend. Bedriftene tror de vil få behov for noe færre ansatte de neste tre månedene.

Nå forbereder de seg på nye runder med permitteringer og oppsigelser.

– Både i bygg og anlegg, oljeleverandørnæringa og i kommune- og sykehussektoren forventes det en nedgang i sysselsettingen, heter det i rapporten som kommer en uke før rentemøtet i Norges Bank og er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Hovedstyret.

I rapporten pekes det på at byggingen av private næringsbygg nesten har stanset opp. Bygg som er startet opp blir ferdigstilt, men få nye settes i gang.

– Samtidig har flere offentlige prosjekter blitt utsatt som følge av den nye kommune- og fylkesreformen, heter det i rapporten.

Overrasket

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er litt overrasket over at bedriftene har blitt mer pessimistiske siden forrige måling i august.

– Detaljene viser høyere optimisme i alle sektorer med unntak av tjenesteyting til husholdningene, som er hardest rammet av de nye smittevernreglene, og litt mer overraskende også i bygg/anlegg og tjenesteyting til næringslivet, sier han.

De intervjuede forventer en lønnsvekst på 1,9 prosent i år og 2,4 prosent neste år. Det er samme anslag panelet ga ved forrige undersøkelse i august.

(©NTB)