Oslo  20180516.Olje- og energiminister Terje Søviknes (frp) under Spørretimen på Stortinget onsdag.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20180516.Olje- og energiminister Terje Søviknes (frp) under Spørretimen på Stortinget onsdag.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Statens andeler i olje og gass verdsatt til nesten 1,1 billioner kroner

Publisert

Verdien av statens andeler i petroleumsvirksomheten har steget med 283 milliarder kroner siden 2016 og var ved årsskiftet verdsatt til 1.093 milliarder kroner.

Verdivurderingen er foretatt av Rystad Energy på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

– Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten, utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Terje Søviknes (Frp).

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er en portefølje som består at den norske statens egne andeler av produksjonsrettigheter på norsk kontinentalsokkel. Forvaltningen har de siste 17 årene blitt ivaretatt av Petoro.

Rystad Energy vurderte i 2016 verdien av porteføljen til 810 milliarder kroner. Verdiøkningen har blant annet sammenheng med reduserte kostnader, økt forventet gasspris og en betydelig oppjustering av forventet produksjon.

– Rapporten viser også at SDØE-porteføljen har et langsiktig perspektiv, selv om produksjonen av olje og gass antas å gå ned fra midten av 2020-tallet. Derfor er det av stor betydning at mest mulig av ressursene i de kjente feltene blir produsert, samtidig som det legges til rette for fortsatt aktiv letevirksomhet på norsk sokkel, framholder Søviknes.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS