UiB legger ned bachelorprogram i petroleumsfag

Årsaken er omstilling i energinæringen og dårlige søkertall.

Publisert

Fra høsten 2020 blir bachelorprogrammet i petroleumsfag lagt ned ved Universitetet i Bergen. Årsaken er omstilling i energinæringen og dårlige søkertall.

I toppåret 2013 hadde universitetet 470 førsteprioritetssøkere til de to studieprogrammene petroleumsteknologi og geovitenskap, som tradisjonelt har vært en inngangsport til oljenæringen, ifølge Bergens Tidende.

Men søker tallene har falt dramatisk. I 2019 var det i underkant av ti søkere som hadde petroleumsteknolog som førsteprioritet, og 35 søkere som hadde geovitenskap som førsteprioritet.

Dekan Helge K. Dahle sier til avisa at energibransjen er en av sektorene hvor det vil komme størst endringer på grunn av klimaendringene, og at det derfor er nødvendig med en omlegging av studiet.

UiB vil derfor i tiden fremover tilby en femårig master i energi, som både inkluderer petroleumsteknologi og dagens sivilingeniørprogram, som har hovedvekt på fornybar energi.

(©NTB)