Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Regjeringens prestisjefond tapte navnekrangel

Klimainvesteringsfondet Nysnø kan miste navnet sitt.

Publisert

Klimainvesteringsfondet Nysnø står i fare for å måtte skifte navn bare halvannet år etter oppstarten, skriver E24.

Årsaken er at Patentstyret i forrige uke konkluderte med at navnet til klimafondet ligner for mye på investeringsfondet Snö, og derfor ikke kan være et gyldig varemerke.

I konklusjonen referert av avisen skriver Patentstyret at varemerkeregistrering av Nysnø er «egnet til å forveksles med kravstillers registrering, ordmerket SNÖ, og krenker derfor en annens varemerkerett her i riket».

Det er Snö Holding som har klaget fondet inn for Patentstyret, etter først å ha forsøkt å komme til en løsning med klimainvesteringsfondet. Selskapets advokat Mikkel Lassen Ellingsen sier til avisen at de opplever Patentstyrets avgjørelse som både riktig og velbegrunnet.

Juridisk og compliance-direktør Frances Eaton i Nysnø Klimainvesteringer mener på den andre siden at de har fulgt vanlig prosedyre. Nå varsler fondet, som er ledet av Siri Kalvig, at Patentstyrets avgjørelse vil bli påklaget og sendt til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

(©NTB)