Foto: Wintershall Dea/Rolf Skjong
Foto: Wintershall Dea/Rolf Skjong

- Vi ser frem til å se feltet i produksjon i 2021

Novafeltet har fått på plass undervannsrørledninger og kontrollkabler.

Wintershall Dea forteller i en pressemelding at de har fullført installeringen av undervannsrørledninger og kontrollkabler for Novafeltet i den norske delen av Nordsjøen.

Installasjonen av rørledningene markerer slutten på en sommer med betydelig undervannsaktivitet, som ble innledet i mai med installeringen av to havbunnsrammer på 370 meters dyp.

Arbeidet med undervannsinstallasjonen er gjort i flere trinn. Subsea 7 ledet undervannsarbeidet og installerte først havbunnsrammene på Nova-feltet. Deretter la man 65 km rørledninger ved hjelp av fartøyet Seven Oceans, og 20 km kontrollkabler ved hjelp av Skandi Acergy.

- Sikker installering av rørledninger og kontrollkabler på feltet markerer enda et viktig skritt på veien mot ferdigstilling av Nova-prosjektet, sier Hugo Dijkgraaf, CTO og medlem av konsernledelsen i Wintershall Dea.

Rørledningene og kontrollkablene, fabrikkert av henholdsvis Subsea 7 og Aker Solutions, vil knytte Nova-feltet sammen med den nærliggende Gjøa-plattformen, som prosesserer og eksporterer hydrokarbonene og leverer injeksjonsvann og løftegass for trykkstøtte.

- Med installeringen av Nova-modulen på Gjøa-plattformen, og boringen av produksjonsbrønnene som starter neste år, leverer vi prosjektet som planlagt og etter de aller høyeste sikkerhetsstandarder. Vi ser frem til å se feltet i produksjon i 2021, sier André Hesse, direktør for Novaprosjektet.

Når Nova-feltet kommer i produksjon, vil det være Wintershall Deas fjerde egenopererte undervannsfelt.

- Vi vil fortsette å bruke vår ekspertise på undervannsutbygging og - produksjon i Norge for å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende infrastruktur på sokkelen. På denne måten møter vi energibehovene til både næringsliv og forbrukere på en så bærekraftig måte som mulig, sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, 120 kilometer nordvest for Bergen. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav størsteparten er olje. Partnerne vil investere nesten 9,9 milliarder norske kroner i utbyggingen av Novafeltet. Produksjonsstart er forventet i 2021.

Partnerskap består av:

  • Wintershall Dea (operatør, 45 %)
  • Capricorn Norge AS (heleid datterselskap av Cairn Energy PLC, 20 %)
  • Spirit Energy Norge AS (20 %)
  • Edison Norge AS (15 %).
Powered by Labrador CMS