Wintershall leverte årets første PUD

Publisert

Tyske Wintershall og oljeselskapets partnere har planen klar for utbygging og drift av Nova-feltet i Nordsjøen. Sysselsettingseffekten anslås til 9.900 årsverk.

– I tillegg til å gi store skatteinntekter til landet, forventes det at prosjektet vil ha en høy norskandel. Prosjektet vil bidra til betydelig aktivitet i industrien og lønnsomme arbeidsplasser i Norge i flere år fremover, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Han fikk onsdag overlevert plan for utbygging og drift av olje- og gassfeltet, som tidligere ble kalt Skarfjell. Nova-feltet blir Wintershalls andre egenopererte utbygging på norsk sokkel.

9.900 årsverk

Til sammen vil selskapet og de øvrige rettighetshaverne investere om lag 9,9 milliarder kroner i utbyggingen av feltet, som ble påvist i 2012.

– En stor dag for Wintershall Norge, sier konserndirektør Martin Bachmann.

– Avgjørelsen om å investere i Nova-utbyggingen viser vårt engasjement i Norge, fortsetter han.

Totale utvinnbare reserver er beregnet til 80 millioner fat oljeekvivalenter. I konsekvensutredningen er det anslått en sysselsettingseffekt på 9.900 årsverk i Norge i utbyggings- og driftsfasen.

En av flere

Utbyggingsløsningen er en havbunnsutbygging som knyttes opp til Gjøa-plattformen. Nova vil få kraft fra Gjøa, der kraft fra land utgjør hoveddelen av kraftforsyningen.

– Ved å knytte seg til eksisterende infrastruktur oppnår selskapene god lønnsomhet ved Nova-utbyggingen. Samtidig bidrar Nova til forlenget økonomisk levetid for Gjøa-plattformen og dermed muligheter for økt verdiskaping fra andre felt, sier Søviknes.

PUD-en for Nova-feltet er den første av flere som ventes å bli lagt fram i løpet av året. Ifølge bransjenettstedet Petro.no kommer det til sammen seks til, inkludert fase to av kjempen Johan Sverdrup, som omfatter den mye omtalte løsningen med kraftforsyning fra land og helt ut til Utsirahøyden.

Ti PUD-er i fjor

- Dette er en stor dag. Dette er den første planen for 2018. Vi har fått unna åtte av de ti planene som vi fikk i fjor. De er allerede vedtatt. Den niende ligger i Stortinget, og den tiende har departementet fullmakt til å vedta selv, sier Søviknes.

Han forteller at målet er å ha de ti planene på plass og vedtatt før sommerferien.

- Det er gode tider. Oljeprisen har tatt seg opp, kostnadene har gått ned og selskapene satser. Det har vært noen tøffe år, men fortsatt er det nesten 200.000 i Norge som direkte og indirekte er knyttet til olje- og gassvirksomheten, Søviknes.

Fakta om Nova-feltet

  • Nova er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 17 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen og 120 kilometer nordvest for Bergen. Havdybde er om lag 360 meter. Feltet ble tidligere kalt Skarfjell.
  • Rettighetshaverne er Wintershall Norge AS (operatør, 35 pst.), Capricorn Norge AS (20 pst.), Spirit Energy Norge AS (20 pst), Edison Norge AS (15 pst.) og DEA Norge AS (10 pst.).
  • Tyske Wintershall er også operatør for Brage og Vega og sysselsetter rundt 500 ansatte. I 2017 startet produksjonen på Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge.
Powered by Labrador CMS