Nova-feltet er godkjent for utbygging og drift

Publisert

Wintershall forteller i en pressemelding at de  og partnere har mottatt godkjenning fra Olje- og energidepartementet for sin plan for utbygging og drift (PUD) av Nova-feltet. Dette feltet ligger om lag 120 kilometer nordvest for Bergen.

Wintershall er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass, og de overleverte planen til det norske olje- og energidepartementet 16. mai i år.

Den godkjente utbyggingsløsningen for Nova består av to havbunnsrammer som blir tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen, som Neptune Energy er operatør for.

- Dette er en viktig milepæl for Wintershall Norge. Nova-utbyggingen er nok et bevis på at vi følger opp vårt engasjement med videre investeringer. God dialog med norske myndigheter er en viktig del av vår suksess i Norge. For oss er godkjenningen en anerkjennelse av vår evne til å levere prosjekter på norsk sokkel, sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa. I stedet for å bygge en ny installasjon vil tilknytningen til Gjøa spare kostnader. Samtidig blir den økonomiske levetiden på den eksisterende infrastrukturen forlenget.

- Ved å anvende en slik kostnadseffektiv løsning kan vi benytte oss av erfaringen vi har opparbeidet oss som operatør for to undervannsfelt, sier André Hesse, prosjektdirektør for Nova i Wintershall.

Kontrakten for undervannsproduksjonssystem er tildelt Aker Solutions, kontrakten for rørledninger og havbunnskonstruksjoner

er tildelt Subsea 7, mens riggkontrakten er tildelt Seadrill.

Totale investeringer i Nova-utbyggingen er beregnet til om lag 9,9 milliarder kroner. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Ventet produksjonsstart for Nova er i 2021.

Nova vil være Wintershall Norges tredje egenopererte undervannsfelt, etter Vega som også er tilknyttet Gjøa-plattformen (Wintershall har en eierandel på 20 prosent) og Maria i Norskehavet.

Nova ble funnet i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Neptune Energy opererte Gjøaplattformen.

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.