Norwea-leder Øyvind Isachsen på høstkonferansen.
Norwea-leder Øyvind Isachsen på høstkonferansen.

- Vi slipper ikke unna vindkraft i Norge, vi må bare gjøre det på en bra måte

Årets høstseminar for vindkraft ble åpnet uten den tradisjonelle annonseringen av nye konsesjoner.

Publisert Sist oppdatert

I dag, onsdag, arrangerte vindkraftforeningen Norwea sitt årlige høstseminar i Oslo.

Norwea-leder Øyvind Isachsen åpnet konferansen med noen ord om at det har vært et turbulent år, og han viste til at det ikke var mange år siden de fikk besøk av politikere som ville låne noen vindturbin-effekter for å bruke på stand i valgkampen.

Slik er det ikke nå lenger.

Det var så greit før for da vindkraft var utopi

Øyvind Isachsen

- Det var så greit før for da vindkraft var utopi. Nå har det kommet, og nå er det opp til bransjen å stokke beina, sier Isachsen.

Han var klar på at selv om Nasjonal ramme for vindkraft ble skrinlagt etter at den lå ute på høring fra 1. april til 1. oktober, så betyr ikke dette at det ikke blir mer vindkraft i Norge. Det blir det, slo han fast.

- Vi slipper ikke unna vindkraft i Norge, vi må bare gjøre det på en bra måte, sier Isachsen.

Isachsen viser til at det pågår en omstilling av energisektoren, at EU stiller krav til oss om kutt og at målene i Paris-avtalen må oppfylles.

I bunn av det hele ligger at vi skal ha et skifte i energipolitikken

Øyvind Isachsen

- I bunn av det hele ligger at vi skal ha et skifte i energipolitikken, sier Isachsen.

Samtidig var det ingen tvil om at den opphetede debatten om vindkraft på land i Norge skaper et helt annet bakteppe for årets høstkonferanse.

- Vi har blitt kjørt hardt det siste året - for å si det mildt. Det er jobben vår, men det er ikke jobben til NVE, sier Isachsen.

Han mener det blir helt feil når byråkrater som jobber for å regulere bransjen blir utsatt for hets og sjikane fordi de gjør jobben sin.

Samtidig kom han med et hjertesukk til politikerne.

- Vi trenger noen som står frem og sier "derfor gjør vi dette", sier Isachsen.

Avslutningsvis overlot han ordet til statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidepartementet med en henvisning til at det har vært tradisjon på høstkonferansen at departementet kom med nye vindkraftkonsesjoner.

Det skjedde imidlertid ikke i år.

Statssekretær Lønnum viste i sin tale til at det nå totalt er 23 TWh med vindkraft som har fått konsesjon, og at 10 TWh er bygget eller under utbygging.

Gitte konsesjoner ligger fast. Dersom en utbygger har fått konsesjon kan ikke denne trekkes tilbake fordi kommunen i ettertid har angret seg

Liv Lønnum

- Gitte konsesjoner ligger fast. Dersom en utbygger har fått konsesjon kan ikke denne trekkes tilbake fordi kommunen i ettertid har angret seg, sier Lønnum.

Statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidepartementet slo fast at gitte konsesjoner ikke blir trukket tilbake.
Statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidepartementet slo fast at gitte konsesjoner ikke blir trukket tilbake.

Hun fortalte samtidig at departementet fortsatt jobber seg gjennom de 5000 høringsuttalelsene som kom til den åpne høringen om nasjonal ramme for vindkraft, og at departementet vil bruke de til å justere konsesjonsreglene og hvordan de vil gå frem for å bygge vindkraft i Norge fremover.

Samtidig kom hun med en oppfordring til bransjen om å engasjere seg mer i samfunnsdebatten rundt vindkraft.

- Jeg vil oppfordre bransjen til å delta mer i debatten og bidra til en mer opplyst diskusjon, sier Lønnum.

Og hun nøyde seg ikke med det. Hun vektla også at utbyggerne måtte forvalte de konsesjonene de har fått på en god måte.

Jeg vil også oppfordre bransjen til å følge opp konsesjonene og detaljplanene til punkt og prikke

Liv Lønnum

- Jeg vil også oppfordre bransjen til å følge opp konsesjonene og detaljplanene til punkt og prikke, sier Lønnum.

Powered by Labrador CMS