Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Nasjonal ramme for vindkraft er det potensielt viktigste rammeverket for norsk vindkraft på land

Intereseorganisasjonen Norwea har lest mange av høringsinnspillene som har kommet inn, og gjør klar sitt eget høringssvar.

Publisert

Utbyggingen av vindkraft på land i Norge har satt store følelser i sving, og det er mange som er sterkt kritiske til å sette opp vindturbiner rundt om i landet.

1. april la NVE frem sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Den er nå ute på høring, og høringsfristen er 1. oktober, altså om en knapp måned. Selv om det fortsatt er en stund igjen til fristen går ut er det mange som har sendt inn høringsinnspill, og mange av de er også enkeltpersoner.

En foreløpig gjennomgang av de innkomne høringsuttalelsene viser at det gjennomgående er kritikerne og de som er negative til vindkraft på land som har vært tidlig ute med høringssvar.

enerWE spør derfor interesseorganisasjonen Norwea hva de tenker om dette.

Jeg har lest en god del av høringssvarene, og det må være lov å si at noen er bedre formulert enn andre

Andreas T. Aasheim

- Det er liten tvil om at det er et engasjement der ute, og jeg mener det er grunnleggende bra at også privatpersoner avgir uttalelser til den nasjonale rammen. Alle skal få lov til å bli hørt i denne prosessen. Jeg har lest en god del av høringssvarene, og det må være lov å si at noen er bedre formulert enn andre, sier Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver i Norwea til enerWE.

Han forteller at Norwea også kommer til å sende inn høringsuttalelse, men vil foreløpig ikke si noe om hva de kommer til å vektlegge.

- Vi kommer til å levere vårt eget svar, men jeg har ikke lyst til å kommentere på innholdet i dette før det er sendt inn. Vi har en pågående prosess opp mot våre medlemmer, en prosess som vil fortsette frem til vi sender inn svaret, sier Aasheim.

Han kan ikke gi noen oversikt over hvem av vindkraftforeningens medlemmer som kommer til å levere høringssvar, men han er klar på at det kommer uttalelser også fra bransjen som går i bresjen for vindkraftutbyggingen.

I høringen ber olje- og energidepartementet både om innspill på innholdet i den nasjonale rammen for vindkraft og også på om det bør vedtas en slik ramme.

- Nasjonal ramme for vindkraft er det potensielt viktigste rammeverket, i mangel på et bedre ord, for norsk vindkraft på land i overskuelig fremtid. Det ligger i kortene at bransjen kommer til å levere sine innspill. Noen vil nøye seg med vår uttalelse, andre vil sende inn sine egne i tillegg, sier Aasheim.

Nasjonal ramme for vindkraft kan ses på som to ting. Den første delen er en omfattande kunnskapsinnhenting i form av en rekke analyser og rapporter som er hentet inn i vurderingen av landbasert vindkraft, og den andre delen er et forslag til 13 områder der det kan være aktuelt å bygge ut vindkraft. Innenfor disse områdene er det likefullt flere områder som er uaktuelle, og alle utbyggingsprosjekter skal uansett gjennom en vanlig konsesjonsrunde der alle kan komme med innspill og innsigelser.

Her kan du lese mer om høringen og se hvem som har levert høringsuttalelser.

Powered by Labrador CMS