- Løsningen ligger i å styrke energilovsprosessen

Vindkraftforeningen Norwea mener løsningen på utfordringene med lokal aksept ligger i å styrke kommunal involvering i energilovsprosessen.

Publisert

Nå skal Stortingsmelding 8 om vindkraft på land behandles etter at det ble holdt høring i oktober. Der går en av innspillene på et ønske om å flytte behandlingen av vindkraft fra Energiloven til Plan- og bygningsloven.

Dette er et grep som Arbeiderpartiet har gitt uttrykk for at de støtter. Nøyaktig hvordan er ikke avklart ennå, men Arbeiderpartiets Ruth Grung har tidligere uttalt til enerWE at de ser på plan- og bygningsloven som et godt egnet verktøy for vindkraften.

- Vindkraft er store inngrep i natur og areal. Og mye av den frustrasjonen som er blant folk, er frustrasjon over at andre bestemmer og at man blir overkjørt. Plan- og bygningsloven vil være et verktøy der man kan veie tiltak opp mot hverandre, sa Grung til enerWE.

Det er et tiltak som kan få store konsekvenser for utbyggingen av vindkraft ettersom det i praksis kan gi kommunene større makt til å si nei til vindkraftprosjekter. Det vil også føre til et skille mellom vindkraften og vannkraften, men det mener Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i Energi- og klimakomiteen , Ruth Grung, er uproblematisk.

- Dette er blant annet fordi det ikke kommer til å bli bygget flere nye, store vannkraftverk. Tilgangen på energi er så avgjørende for samfunnet, og på grunn av linjestrekk der linjen strekker seg gjennom flere kommuner vil det ikke være effektivt å bruke plan- og bygningsloven, uttalte Grung til enerWE tidligere denne uken.

Vindkraftforeningen Norwea mener dagens rettstilstand bør bestå.

- Nå får vi se hva som konkret foreslås, men vi mener at utviklingen i kraftsystemet er best tjent med dagens rettstilstand, sier Øistein Galaaen, direktør i vindkraftforeningen Norwea.

Han er tilbakeholden med å kritisere planene, og viser til at det fremstår som noe uklart hva som faktisk blir foreslått.

- Vi må avvente konkretiseringer av forslagene knyttet til plan- og bygningsloven, og håper forhandlingene på Stortinget fører frem til gode og helhetlige løsninger, sier Galaaen.

Norwea er en interesseorganisasjon for vindkraftbransjen, men de stiller seg også bak ønsket om bedre prosesser i vindkraftkonsesjonen. Forskjellen ligger i at de mener det er bedre å håndtere det gjennom Energiloven.

- Vi oppfatter ikke at det er et folkeopprop om å bruke plan- og bygningsloven til vindkraft, vi opplever at det er et folkeopprop om bedre prosesser. Løsningen ligger i å styrke energilovsprosessen, og her har vindkraftmeldingen mange og målrettede tiltak, sier Galaaen.

Powered by Labrador CMS