Spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea.
Spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea.

- Det påvirker ikke beskatningen til Norge med ett øre

Vindkraftforeningen Norwea reagerer kraftig på det de mener er en misvisende reportasje om vindkraft på TV2.

Publisert Sist oppdatert

Søndag publiserte TV2 en større sak der de skriver at inntekter fra norsk vindkraft sendes til en skattefri øy i Karibien.

Der skriver TV 2 at utenlandske eiere betaler minimalt med skatt i Norge, og at store pengesummer flyttes ut av Norge gjennom betaling av høye renter til morselskapet.

Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem - og dere betaler nesten ikke skatt»

Gregar Berg-Rolness

– Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem - og dere betaler nesten ikke skatt», sier skattejurist Gregar Berg-Rolness til TV 2.

Vindkraftforeningen reagerer

Vindkraftforeningen Norwea reagerer sterkt på reportasjen, og de mener den gir et misvisende bilde og at TV 2 ikke har villet høre når Norwea har ønsket å forklare.

- Den eneste grunnen til at Tellenes ikke betaler skatt de første årene, er fordi vi har et sett med avskrivningsregler. De har investert 1,8 milliarder kroner som skal avskrives lineært over fem år, sier Aasheim til enerWE.

Dette er vanlig praksis. Når bedrifter går med underskudd noen år fordi de har store kostnader før det kommer inntekter, så kan disse underskuddene fremføres mot senere overskudd. Samtidig kan ikke alt avskrives med en gang, men over tid.

Han reagerer kraftig på at TV 2 har valgt å ikke ta dette med.

- Dette burde TV 2 ha forstått. Min opplevelse er at de bare valgte å se bort fra det, sier Aasheim.

Postadresse i skatteparadis

Det kommer også frem i reportasjen at vindkraftverkene hyppig skifter eiere, og eierskapet til Tellenes vindpark eiers av et fond med postadresse i skatteparadiset Caymanøyene.

- Dette med Cayman har null og niks påvirkning av skatten som betales i Norge, sier Aasheim.

Han legger til at dette er noe som gjerne kan diskuteres, men at det er en diskusjon som er uavhengig av vindkraften ettersom dette er en vanlig måte som internasjonale fond benytter uavhengig av hva de investerer i. De gjør dette for å unngå å komme i en skatteposisjon der de må skatte av inntektene tre ganger.

I artikkelen gjøres det også et poeng ut av at vindkraftverkene bare betaler 22 prosent skatt, noe som er langt mindre enn de 78 prosentene av overskuddet som oljeselskapene må betale.

Aasheim reagerer på sammenligningen.

- Vi har vanlig skattesats som er lik det all annen næringsliv i Norge har, bortsett fra de to næringene som har grunnrenteskatt, sier Aasheim.

Disse to næringene er olje- og gassbransjen og vannkraftbransjen. I tillegg pågår det nå en offentlig diskusjon om det også skal innføres en grunnrenteskatt på fiskeoppdretterne.

Alle andre bransjer betaler imidlertid 22 prosent skatt på sine resultater.

80 prosent lånefinansiert

Tellenes har en belåningsandel på hele 80 prosent.

- Det er høyere enn vanlig, sier Aasheim.

Han kan ikke på stående fot si nøyaktig hva som er vanlig, men enerWE har tidligere fått høre av aktører i finansbransjen at det ofte er snakk om en 70/30-fordeling mellom gjeld og egenkapital.

I Tellenes er det snakk om et lån hos eierne som det totalt er betalt 60 millioner kroner i rente over en toårsperiode. Det er en veldig høy skattesats for et lån på 417 millioner kroner, men ifølge Aasheim er dette i tråd med regelverket i skattelovgivningen.

Dette handler ikke om å unndra seg skatt, det handler om å følge norsk skattelovgivning

Andreas Aasheim

- Norge følger OECD-standarden. Dette handler ikke om å unndra seg skatt, det handler om å følge norsk skattelovgivning, sier Aasheim.

Han viser til at skattelovgivningen har egne grenser for hvor mye og hvor stor andel som kan betales i renteutgifter på denne måten, og at Tellenes vindkraftverk er innenfor disse grensene.

Renter påvirker skatten som betales, men den ville vært det samme uavhengig av hvor moderselskapet har sin postadresse.

- Det påvirker ikke beskatningen til Norge med ett øre, sier Aasheim til enerWE.

Her kan du lese hele reportasjen om vindkraft på TV2.no.

Powered by Labrador CMS