Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Ny rapport: NorthConnect gir 5 milliarder mer enn NVE har regnet seg frem til

Mer britisk vindkraft gir økt lønnsomhet for NorthConnect-kabelen.

Publisert

Debatten om den planlagte mellomlandsforbindelsen NorthConnect som foreslås bygget mellom Norge og Scotland pågår intenst.

NVE har i sin rapport konkludert med at utenlandskabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den i snitt vil bidra til mellom 1 og 3 øre høyere strømpris per kWh for norske strømkunder i årene fremover.

Nå har analyseselskapet Thema utarbeidet en ny analyse på oppdrag fra NorthConnect, og der kommer de frem til at kabelen vil skape en samfunnsøkonomisk gevinst på 13,4 milliarder kroner. I en pressemelding skriver NorthConnect at det er om lag fem milliarder kroner mer enn beregningene til NVE.

En større andel uregulerbar fornybar energi gir høyere handelsinntekter og mer kraftimport til Norge

Tommy Løvstad

- Våre oppdaterte analyser viser at Storbritannia vil bygge ut mye mer vind og mindre kjernekraft enn tidligere antatt. En større andel uregulerbar fornybar energi gir høyere handelsinntekter og mer kraftimport til Norge, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect.

NorthConnect fremhever at økt kraftutveksling med Storbritannia vil bidra til betydelige klimakutt, og vil styrke norsk samfunnsøkonomi ved at en naturressurs, lagret vann, får høyere verdi.

Bak NorthConnect står offentlig eide kraftselskap, og det argumenteres med at kabelen vil skape store verdier for det norske samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte.

I sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet skriver NortConnect at det vil bli lavere strømpriser - også med NorthConnect.

De viser til at det norsk-svenske kraftmarkedet i løpet av få år vil se et stort kraftoverskudd, og at det vil bidra til å presse prisene betydelig ned, selv med mer utvekslingskapasitet.

I fremtidsmarkedet på kraftbørsen kan man nå handle kraft frem til 2030 til priser som ligger om lag ti øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste årene

Tommy Løvstad

- I fremtidsmarkedet på kraftbørsen kan man nå handle kraft frem til 2030 til priser som ligger om lag ti øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste årene, sier Løvstad.

Det er forøvrig ikke bare på norsk side at det for tiden bygges mye vindkraft. Det gjør de også i Storbritannia, og da spesielt til havs.

Ifølge NorthConnect vil produksjonen av vindkraft i Storbritannia øke betydelig, og det vil komme Norge tilgode i form av vi i mye større grad kan importere billig strøm når det er overskudd av vind, og eksportere til høye priser når det er mangel på strøm i våre naboland.

- Norge har om lag halvparten av magasinkapasiteten for vannkraft i Europa. - Vannmagasinene gir Norge et unikt konkurransefortrinn som vi må ta vare på og utvikle, men det forutsetter økt utvekslingskapasitet, sier Løvstad.

I høringssvaret advarer NorthConnect om at Norge kan gå glipp av store verdier dersom man venter for lenge med å gi konsesjon.

- Storbritannia har svært ambisiøse klimamål, og har det travelt med å finne løsninger som gir dem sikker, fleksibel og fornybar kraftforsyning. Dersom vi venter for lenge vil de bli tvunget til å finne andre og mer kostbare løsninger, og Norge vil gå glipp av store inntekter, sier Løvstad.

NorthConnect skal legges mellomEidfjord i Norge og Peterhead i Skottland. Prosjektet er eid av fire offentlig eide kraftselskaper:

  • Lyse
  • Hafslund E-Co
  • Agder Energi
  • Svenske Vattenfall

Planen er at kraftkabelen skal være i drift i 2024.