Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Inviterer til innspill om ny regel for utenlandskabler

Forslag om at kun staten gjennom Statnett kan eie og drive mellomlandsforbindelser er lagt ut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet forteller at de har sendt et forslag om å endre energilovens § 4-2 ut på høring. Det går ut på at konsesjon for å eie og drive utenlandskabler bare kan gis til det systemansvarlige statlig eide selskapet Statnett eller et datterselskap der de har bestemmende innflytelse.

Forslaget kommer i forbindelse med den politiske debatten rundt NorthConnect-kabelen. Formelt sett er det et privat initiativ, selv om det kommer fra kraftkonsern som er statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eide.

Forslaget vil bringe rettstilstanden tilbake til situasjonen før energiloven ble endret i 2016. For å unngå at nye saker tas opp til behandling før lovendringen er vedtatt, foreslås et skjæringstidspunkt slik at endringen vil gjelde søknader mottatt etter 1. januar 2020.

Det betyr at konsesjonssøknaden for NorthConnect-kabelen vil bli behandles i tråd med gjeldende lovgivning selv om forslaget innebærer en regelendring som ville stanset NorthConnect hvis de hadde søkt om konsesjon etter regelendringen.

Det presiseres også at det kan bli behov for mindre unntak i form av utenlandsfobindelser med lavere kapasitet på under transmisjonsnivå i grenseområder. Det foreslås derfor også en unntaksregel for slike tilfeller.

Fristen for å gi høringsuttalelse er 7. desember 2020.

Her kan du lese høringsforslaget, og sende inn høringsforslag.

Powered by Labrador CMS