Flertall for utenlandskabler til Europa

- Hvis folk er bekymret for den lille priseffekten av en ny kabel, kan regjeringen med enkelhet skjerme både industrien og vanlige forbrukere gjennom CO2-kompensasjon og lavere elavgift.

Publisert

Interesseorganisasjonen Energi Norge skriver i en pressemelding at et klart flertall av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det bidrar til lavere klimagassutslipp i andre land. De viser til en fersk undersøkelse utført av Norstat.

Der kommer det frem at 55 prosent av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det gjør at utslippene går ned i andre land.

28 prosent er motstandere, mens 17 prosent ikke har noen mening. I aldersgruppen 15-29 år støtter 70-80 prosent bygging av kabler, mens motstanden er sterkest blant folk over 60 år.

Vi klarer ikke å bekjempe klimatrusselen uten å samarbeide over landegrensene

Toin Løvseth

– Det er positivt at majoriteten av befolkningen støtter bygging av nye kabler. Vi klarer ikke å bekjempe klimatrusselen uten å samarbeide over landegrensene. Utveksling av fornybar energi er et lønnsomt og effektivt klimatiltak som gjør Norge rikere og Europa grønnere, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Norge har hatt kraftkabler til naboland siden 1960-tallet. De går til og fra:

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Nederland
  • Russland

To nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og England er under utbygging, og det pågår en heftig debatt om hvorvidt det skal bygges enda en kabel mellom Norge og Skottland.

Skottlandskabelen har navnet NorthConnect. Det har blitt beregnet at den vi ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 10 milliarder kroner, men at det også vil gi 1-3 øre/kWh høyere strømpris for norske strømkunder. Klimaregnskap viser også at den vil bidra til å kutte omtrent 2 millioner tonn CO2-utslipp i Storbritannia.

NorthConnect har imidlertid ikke like høy støtte i befolkningen som resten av utenlandskablene. Ifølge Norstat-undersøkelsen er befolkningen delt med rundt 40 prosent for og 40 prosent mot.

Prosjektet støttes av et flertall av velgerne i Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt. I Arbeiderpartiet er det like mange støttespillere som motstandere, ifølge Norstat-undersøkelsen.

Hvis folk er bekymret for den lille priseffekten av en ny kabel, kan regjeringen med enkelhet skjerme både industrien og vanlige forbrukere gjennom CO2-kompensasjon og lavere elavgift

– Det er gode grunner til å gi NorthConnect konsesjon. Dette handler både om å bygge et klimavennlig energisystem for fremtiden og om å "bake en større kake" for det norske samfunnet. Hvis folk er bekymret for den lille priseffekten av en ny kabel, kan regjeringen med enkelhet skjerme både industrien og vanlige forbrukere gjennom CO2-kompensasjon og lavere elavgift, mener Løvseth.

Løvseth minner om at Norge har hatt Europas laveste strømpriser gjennom 20 år – til tross for at det er blitt bygget flere utvekslingskabler.

NorthConnect har utløst en flom av kronikker der det argumenteres for og mot byggingen. Her kan du lese alle kronikkene om NorthConnect som enerWE har publisert.