NVE: NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

- Det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Publisert Sist oppdatert

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. NVEs analyser viser at NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

I forbindelse med oversendelsen av NVE's analyse arrangerer NVE et pressemøte, og de har også sendt ut en pressemelding med hovedpoengene i analysen.

Prisøkningen vil være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon

Kjetil Lund

– Dette er et resultat som står seg også når vi endrer forutsetningene for utviklingen i kraftmarkedene framover. Men det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NorthConnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040. I tillegg er det gjennomført er rekke sensitivitetsanalyser for ulike utviklinger i kraftmarkedene framover.

NorthConnect vil medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandskabler. NVE anslår at dette kan gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre per kWh.

En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner

Kjetil Lund

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper. En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Lund.

­NVE har vurdert hvilke virkninger NorthConnect vil ha for kraftmarkedet, kraftsystemet og for miljøet.

Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i

Kjetil Lund

– Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Brexit øker usikkerheten i prosjektet. Mye av usikkerheten dreier seg om Storbritannias tilknytning til EUs indre energimarked framover. Usikkerheten vil vedvare også etter at britene eventuelt går ut av EU.

Norge og Storbritannia har imidlertid ulik sammensetning av produksjonsressurser i kraftsystemene. Disse fundamentale forskjellene vil i hovedsak bestå også på lang sikt. Det tilsier at det vil være gevinster ved utveksling av energi mellom Norge og Storbritannia i fremtiden, selv om det skulle bli mindre effektive løsninger etter Brexit.

Realisering av NorthConnect vil føre til endret kraftflyt i det norske kraftsystemet, men utløser ikke direkte behov for nye større nettinvesteringer, ifølge NVE.

NVE har utarbeidet et forslag til regulering av inntekter på kabelen, som kan benyttes dersom NorthConnect KS får konsesjon og bygger kabelen. Det innebærer at NorthConnect KS kan oppnå en realavkastning på 8 prosent før en del av avkastningen må deles med Statnett.

Inntekter utover 8 prosent deles 50/50 opp til 10 prosent. Inntekter over 10 prosent splittes 80/20 i favør Statnet

Kjetil Lund

- Inntekter utover 8 prosent deles 50/50 opp til 10 prosent. Inntekter over 10 prosent splittes 80/20 i favør Statnett, sier Lund.

Forslaget bygger på føringer fra Stortinget om hvordan slike inntekter skal reguleres, og på behovet for unntak fra EØS-regelverk. Det må samtidig påpekes at dette er et forslag fra NVE som departementet må ta stilling til.

Som en del av forslaget legges det også opp til at kabelen overføres til Statnett etter 25 år.

enerWE er tilstede på pressemøtet om NortConnect, og kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS