- Norge blir litt rikere dersom NorthConnect realiseres, men det betyr ikke at alle tjener på det

NVE forventer at kraftprodusentene vil tjene mer på NorthConnect enn det strømkundene vil tape.

Publisert

I dag oversendte NVE sin analyse av NorthConnect-kabelen mellom Norge og Storbritannia.

Det er en rapport på 187 sider som tar for seg konsesjonssøknaden til det kommunale selskapet (KS) NorthConnect KS som eies av Vattenfall AB, E-CO Energi, Agder Energi og Lyse Produksjon. De har søkt om å bygge en 1400 MW likestrømkabel fra Sima i Iedsfjord innerst i Hardangerfjorden til Peterfjord i Skottland. Dersom den blir bygget vil den bli 665 km lang, hvorav 440 km er på norsk side.

På et pressemøte var NVE-sjef Kjetil Lund nøye med å påpeke at de har gjort en analyse, og at de ikke har tatt en beslutning. Hvorvidt konsesjonssøknaden skal godkjennes eller avslås blir opp til Olje- og energidepartementet å avgjøre.

- Vi har ikke gitt departementet en anbefaling om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke, sier Lund.

Totalt er det snakk om en investering på 8,3 milliarder kroner, og NVE har regnet seg frem til at den vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på hele 8,5 milliarder kroner dersom den bygges.

Energi Norge: tidenes mest lønnsomme prosjekt

Interesseorganisasjonen Energi Norge beskriver NorthConnect som tidenes mest lønnsome prosjekt, og på sin hjemmeside har de satt opp en liste med 6 grunner for hvorfor de mener at NorthConnect-kabelen bør få departementets klarsignal:

  1. Tidenes mest lønnsomme prosjekt
  2. Øker verdien av norsk vannkraft
  3. Bidrar til å kutte klimagassutslipp
  4. Prosjektet eies av stat og kommuner
  5. Har beskjeden effekt på norsk kraftpris
  6. Norge har hatt kabler til utlandet siden 1960

– Kabelen åpner for at Norge kan selge stabil vannkraft til en høy pris når vindforholdene på britisk side er dårlige, og importere rimelig vindkraft når britene produserer mer enn de klarer å bruke selv. Kabelen vil også gjøre det mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon i Norden, noe som isolert sett vil bidra til lavere priser, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Fortjenesten ligger i prisforskjellene

Handelsinntektene til en utlandsforbindelse kommer fra prisforskjellene i kraftmarkedene i hver ende av kabelen, og dette kalles gjerne for flaskehalsinntekter.

- Det er i prisforskjellene det oppstår gevinst, men det er ikke årsgjennomsnittene som betyr noe, sier Lund.

Det betyr at jo større forskjellene er - uansett hvilken vei - jo større blir inntektene til de som eier kabelen. Dermed kan eierne av kabelen tjene like godt med penger når Storbritannia har overskudd av vindkraft som presser ned prisen, som når det er vindstille og britene må importere norsk strøm produsert fra vannkraft.

NVE er klare på at selv om kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, så er det ikke lønnsomt for alle.

Norge blir litt rikere dersom NorthConnect realiseres, men det betyr ikke at alle tjener på det

Kjetil Lund

- Norge blir litt rikere dersom NorthConnect realiseres, men det betyr ikke at alle tjener på det. Det betyr at de som tjener på det, tjener mer enn det de som taper taper, sier Lund.

I praksis betyr det at regnestykkene viser at kraftprodusentene tjener mer enn forbrukerne taper. Ettersom 90 prosent av de norske vannkraftprodusentene eies av staten, fylkeskommunene og kommunene, samt at både staten og kommunene får store skatteinntekter fra kraftproduksjonen, så blir det samfunnsøkonomisk lønnsomt.

280 til 680 kroner ekstra på strømregningen

NVE har regnet seg frem til at kabelen vil kunne gi en økning av nettleien på 0,4 øre/kWh og en gjennomsnittlig økningen i strømprisen på mellom 1 og 3 øre/kWh for strømmen hvis kabelen bygges.

Når enerWE ser på tallene ser vi at en økning på 0,4 øre/kWh i nettleie tilsvarer 80 kroner i året hvis man bruker 20.000 kWh og 120 kroner hvis man har et årlig forbruk på 30.000 kWh. I tillegg kommer et sted mellom 200 og 600 kroner i beregnet økt gjennomsnittspris for strømmen på 1-3 øre/kWh.

Det betyr at en vanlig norsk strømkunde får økt strømregningen sin med mellom 280 og 680 kroner i året som følge av kabelen.

På den annen side betyr det samtidig at vannkraftprodusentenes gevinst forventes å være større enn dette.

NorthConnect fremhever klimagevinst

NorthConnect er ikke overaskende godt fornøyd med konklusjonen til NVE. I en pressemelding fremhever de at kabelen også vil bidra til kutt i utslippene som følge av at Storbritannia kan importere fornybar norsk energi istedenfor å måtte ty til kull eller gass når det ikke blåser.

NorthConnect er et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO2

Tommy Løvstad

- NorthConnect er et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO2, like mye som en million personbiler slipper ut i året. NVEs analyser viser at prosjektet også er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil skape store verdier for det norske felleskapet, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect.

Industri Energi forventer at søknaden får nei

Det er fagforeningen Industri Energi helt uenig i. I en pressemelding gjør de det klar at de forventer at departementet avslår hele konsesjonssøknaden.

– Industri Energi forventer at OED avslår konsesjonssøknaden for NorthConnect, i tråd med avtalen som ble inngått av et bredt flertall i Stortinget 20. mars 2018, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

De mener at selv om NVE konkluderer med at kabelen vil føre til en prisøkning på strømmen, så har de ikke tatt innover seg hvor store konsekvenser det kan få for den kraftkrevende industrien.

Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri

Terje Valskår

– Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri. Det er industriproduksjon vi skal leve av, og vi mener det er totalt uansvarlig å gi grønt lys for flere utenlandskabler, før vi har høstet erfaringer av de som allerede er under utbygging, sier Valskår.

Nabolandene kan stikke av med gevinsten

Løvseth i Energi Norge poengterer på sin side at det er nødvendig med en rask behandling og et ja til NorthConnect.

Hun slår fast at det blir flere kabler til og fra Norden og det nordiske strømnettet uansett om vi bygger kablene eller om våre naboland gjør det.

Dersom prosessen drar ut i tid, risikerer vi at andre land bygger konkurrerende kabler til Storbritannia og stikker av med fortjenesten fra norsk vannkraft

Toini Løvseth

– Dersom prosessen drar ut i tid, risikerer vi at andre land bygger konkurrerende kabler til Storbritannia og stikker av med fortjenesten fra norsk vannkraft, sier Løvseth.

I såfall kan de sitte igjen med flaskehalsinntektene som Norge går glipp av.

Det er nå opp til olje- og energidepartementet å avgjøre hva som skjer med NorthConnect-kabelen. Det forventes også at det blir en politisk drakamp om prosessen og beslutningen i tiden fremover.

Her kan du laste ned og lese NVE's analyse av NorthConnect.

Powered by Labrador CMS