Wintershall Dea fant olje i Norskehavet

Anslås å inneholde oljeekvivalenter for et sted mellom 8 og 33 milliarder kroner med dagens oljepris.

Publisert

Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall Dea forteller i en pressemelding at de har funnet olje i Bergknapp-prospektet i Norskehavet.

Funnet anslås å inneholde mellom 26 og 97 millioner fat med oljeekvivalenter. Med dagens oljepris på omlag 34 dollar fatet og en dollarkurs på litt over 10 kroner tilsvarer det mellom 8 og 33 milliarder kroner.

Bergknapp-prospektet i Norskehavet ligger i nærheten av det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet, og brønnen ble boret av boreriggen Scarabeo 8.

– Bergknapp-funnet er spennende og ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur og vårt egenopererte Maria-felt. Funnet understreker det uutnyttede potensialet Norge har som et kjerneområde for letevirksomhet, utbygging og produksjon for Wintershall Dea, sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør i konsernledelsen i Wintershall Dea og ansvarlig for selskapets globale letevirksomhet.

Sammen med partnere vil selskapet vurdere mulige utbyggingsløsninger for Bergknapp-funnet, sett opp mot den nåværende markedssituasjonen. Wintershall Dea er imidlertid klare på at de satser for fullt i Norskehavet.

– Norskehavet er et viktig område for Wintershall Dea Norge. I tillegg til andre prosjekter på Haltenbanken, er vi også en sentral aktør i Vøring-bassenget og har lisenser i andre områder av Norskehavet. Investeringene våre på sokkelen gjør at vi kan drive letevirksomhet og bygge ut nye felt samtidig som vi støtter opp om våre eksisterende felt og infrastruktur, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Lisensen fordeler seg slik:

  • Wintershall Dea (operatør): 40%
  • Spirit Energy Norway: 30 %
  • DNO Norge: 30 %

Les mer om funnet på Oljedirektoratets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS