Olje- og energiminister Tina Bru på årskonferansen til Norsk olje og gass
Olje- og energiminister Tina Bru på årskonferansen til Norsk olje og gass

- Vi foreslår å legge 36 nye blokker til TFO-området

- I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de foreslår å lyse ut 36 nye blokker i årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2020.

Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å videreutvikle vår største næring og opprettholde aktivitet på norsk sokkel

Tina Bru

- I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden. Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å videreutvikle vår største næring og opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder legger til rette for utforskning av de mest kjent delene av sokkelen og er etterspurt av selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bru poengterer at hovedmålet med petroleumspolitikken fortsatt er å legge tilrette for langsiktig produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet

Tina Bru

- Vi foreslår å legge 36 nye blokker til TFO-området. Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet, sier Bru.

Det foreslås ikke utvidelse av verken Nordsjøen eller Barentshavet.

Av de tre havene på norsk sokkel anses Nordsjøen som det mest modne, mens Norskehavet har fått opp ganske bra med aktivitet. Det er mest diskusjoner knyttet til fremtiden til Barentshavet, og da spesielt spørsmålet om hvor iskanten skal settes.

Forslagene om nye leteblokker skal nå ut på høring, og høringsfristen er 11. mai 2020.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen.

I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Dette er typisk mer interessant for de mindre aktørene på norsk sokkel.

TFO-utlysningene utlyses hvert år.

Her kan du lese mer om høringen på departementets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS