Norske Skog kjøper 14 TWh strøm av Statkraft

Publisert

Statkraft forteller i en pressemelding at de har inngått en langsiktig strømavtale med Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS. Leveransen er på totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.

Kontraktene vil bidra til forsyning av kraft til Norske Skogs papirfabrikker i Skogn og i Halden og erstatter tidligere kontrakter mellom Statkraft og Norske Skog.

- Statkraft har vært hovedleverandør av kraft til Norske Skog i mange år, og det gleder meg at vi bidrar med forutsigbare og konkurransedyktige kraftavtaler, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Markedsoperasjoner & IT i Statkraft.

- De nye kontraktene bedrer konkurransekraften til våre to store anlegg i Norge, og vil samtidig være et bidrag til å sikre viktige arbeidsplasser i foredling av norske råvarer. I et papirmarked med stadig fallende etterspørsel, vil kun fabrikker med de laveste kostnadene og den mest effektive driften overleve. Vi er derfor også avhengige av å forbedre de norske rammevilkårene og sikre gunstige betingelser fra andre leverandører til Norske Skog, sier konsernsjef Niels Petter Wright i Norske Skog.