Norske selskap skal videreutvikle karbonfangst sammen med kineserne

Publisert

TCM undertegnet i dag en fire-parts intensjonsavtale for å videreutvikle karbonfangst (CCS) i samarbeid med norske og kinesiske selskaper. Det forteller selskapet i en pressemelding.

TCM har allerede inngått en formell samarbeidsavtale med UK-China (Guangdong) CCUS Centre (GDCCUSC), og fireparts-MoUen baner vei for et enda bredere samarbeid mellom to land som er sterkt involvert i karbonfangst som et kritisk klimatilpasningsverktøy.

- Arbeidet som utføres på Technology Center Mongstad (TCM) for å teste, verifisere og demonstrere CO2-fangstteknologi i industriell skala er et sentralt element i vår CCS-strategi. Samarbeid er den eneste måten å legge til rette for en bred global formidling og anvendelse av CCS-teknologier. Derfor setter jeg stor pris på samarbeidet mellom TCM og Guangdong-prosjektet, sier Norges olje- og energiminister Terje Søviknes.

Guangdong Offshore CCUS demonstrasjonsprosjektet (GOCCUS) vil etableres på China Resources Power sitt Haifeng kullkraftverk i Sør-Kina. Det planlagte testsenteret i Kina vil være omtrent 1/10 størrelse av TCM.

TCMs unike kunnskap og kompetanse akkumulert gjennom årene med planlegging, bygging og drift er etterspurt globalt, og TCM tilbyr nå å dele denne erfaringen med flere. TCM utvider nå sin rolle som et globalt kompetansesenter ved å inngå samarbeidsavtaler med relevante selskap og institusjoner i Norge og utlandet.

Samarbeidet med Guangdong CCUS kan omfatte problemstillinger relatert til utslipp, målinger, tillatelser og myndighetsdialog; design av testkampanjer, analysemetoder og analyse, anleggsdesign, driftserfaring, og opplæring av operatører.

Administrerende direktør i TCM Roy Vardheim understreker at slik overføring av erfaringer selvsagt er begrenset til informasjon som kan bli gitt ut til andre, og at kompetansen og erfaringen som deles ikke vil være i konflikt med TCMs rolle som uavhengig og nøytral testarena for teknologileverandører.

- TCM legger vekt på at vi ikke vil være rådgiver for store prosjekter, men vi vil dele vår kompetanse, kunnskap og erfaring der det er relevant. Samtidig vil våre primære oppgaver fortsatt være testing av CO2-fangstteknologi. Dette setter en begrensning på vår ressursbruk i dette nye området, sier Vardheim.

Generalsekretær for GDCCUSC og direktør for senter for næringsliv og klimaendringer ved Universitetet i Edinburgh Business School Xi Liang fremhever betydningen av Kina for å oppnå en rask kostnadsreduksjon for CCUS-teknologier og utvikling av GOCCUS-prosjektet vil i siste instans bevise den tekniske og økonomiske muligheten for CCUS i å drive fossil energiproduksjon med nær null-utslipp.

-Jeg er glad for at TCM og Innovasjon Norge kunne gi støtte til å utvikle China Resources Power Haifeng-prosjektet. Vi har mye å lære av TCMs bygge- og driftserfaringer. GOCCUS-prosjektgruppen er opptatt av å styrke samarbeidet med Norge og andre internasjonale parter for å i fellesskap drive CCUS-utviklingsagenda fremover og bidra til en betydelig kostnadsreduksjon, sier Xi Liang.

FNs internasjonale panel for klimaendringer (IPCC), Det internasjonale energibyrået (IEA) og andre kjente organisasjoner fremhever CO2-fangst og lagring (CCS) som et sentralt klimatiltak, og rapportene deres viser at det er svært vanskelig å oppnå klimaet målene satt i Paris-avtalen i 2015 uten å ta i bruk CCS.

TCM, verdens største CCS testsenter, har siden oppstarten i 2012 arbeidet utrettelig i nært samarbeid med sine eiere og leverandører og andre partnere for å utvikle mer effektive og rimeligere fangstteknologier som kan installeres på kraftverk og industrielle anlegg over hele verden. Det endelige målet er å hindre klimaendringer forårsaket av CO2-utslipp.

Les også: