Norske politikere fortjener miljøros

Publisert

KRONIKK av Pekka Lundmark, administrerende direktør i energiselskapet Fortum, Finland.

Det bedrives forbausende mye miljøselvpisking i Norge. Sannheten er at norske folkevalgte fortjener en klapp på skulderen for modig og fremtidsrettet politikk.

Nylig rullet el-bil nummer 100.000 stillegående og CO2-fritt ut på norske veier. Antallet har doblet seg på 18 måneder og trenden fortsetter. I januar i år ble det for første gang montert en elektrisk motor i mer enn halvparten av nye biler som ble levert til kunder. Elbiler, hybrider og ladbare hybrider hadde til sammen en markedsandel på imponerende 51,4 prosent.

Til sammenligning har Finland, hvor vi i Fortum har vårt hovedkvarter, omtrent 3300 el-biler og ladbare hybrider. Den finske regjeringen har riktig nok satt seg som mål å få 250.000 elbiler på veien innen 2030 for å nå forpliktelsene i FNs klima-avtale fra Paris og EUs utslippsmål, men det vil kreve både hardt arbeid og stor kreativitet.

Fra pumper til kontakter

Selvfølgelig har Norge en klimakrevende, oljeavhengig økonomi, og klimakampen handler naturligvis om mye mer enn privatbilisme. Men den handler også om bilismen, og Norge har politikere med vidsyn, kløkt og mot nok til å ta i bruk kraftige virkemidler for å nå nødvendige klimamål. Få, om noen, politikere i verden har gjort mer for å skape en grønnere bilhverdag. Med gode økonomiske incentiver og praktisk hverdagshjelp, som for eksempel egne parkeringsplasser, har politikerne vennlig dultet den norske bilisten vekk fra bensinpumpene og bort til stikk-kontaktene.

Resultatet er intet mindre enn oppsiktsvekkende.

Ikke bare har 100.000 el-biler trillet ut på norske veier, men ifølge nettstedet OFV klarte det norske bilmarkedet i januar å oppnå målet om maksimalt 84 gram gjennomsnittlig utslipp per kilometer for alle førstegangsregistrerte personbiler. Det er 12 gram mindre utslipp per bil enn i januar året før, og selv om tallene er omstridt er trenden klar: Forurensingen per kjørte kilometer går kraftig ned.

Mot et grønnere Oslo

Selv om Norge har mye å være stolte av, gjenstår selvfølgelig mye arbeid. FN anslår at omtrent 2/3 av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050, og det er langt fra bare i utviklingsland at urbaniseringen blir krevende i det videre arbeidet med å skape en renere fremtid for oss alle.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Det vil derfor kreve stor innsats for å skape en smartere og grønnere by. En by som er CO2-nøytral. En by som ikke ødelegger klima. En by som innbyggerne kan bo i uten å bli syke. En by det er godt å bo i.

I Fortum er vi ubeskjedne nok til å hevde at vi kan bidra i det arbeidet. CO2-fri energi er en del av vårt DNA og vi har et ektefølt ønske om å hjelpe Oslo, og Norge, i den videre reisen mot et lavutslippsamfunn.

  • Derfor åpner vi stadig nye ladestasjoner for el-biler. Nylig åpnet vi Norges største ladested med 102 ladepunkter på Vulkan i Oslo.
  • Derfor investerer vi tungt i vindkraftprosjekter.
  • Derfor satser vi kraftig på solceller og mikroproduksjon av strøm i privathus.
  • Derfor utvikler vi styringssystemer som kan redusere strømforbruket.
  • El-bil i turbofart

    Og før en eventuell mistenkeliggjøring av våre mål og vår agenda kommer. Vi er et aksjeselskap delvis eid av den finske stat, og vil selvfølgelig tjene penger slik alle andre aksjeselskaper gjerne vil. Det legger vi ikke skjul på. Men uansett hvordan man måtte vri på motiver, er det en ubestridt sannhet at politisk vilje til å bruke økonomiske muskler har gitt el-bil-salget i Norge turbofart. Det salget har gitt oss muligheten til å øke satsingen på ladestasjoner, som igjen har gjort det lettere å være elbil-eier. Slik har politikerne, med hjelp fra oss i næringslivet, skapt en levedyktig elbil-økonomi.

    Til det beste for klimaet. Til det beste for nærmiljøet. Til det beste for et grønnere Oslo.