Norske klimagassutslipp opp 1 prosent i 2015

Publisert

Mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri har vært med på å øke det norske klimagassutslippet med drøyt 1 prosent i 2015.

I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, ifølge nye SSB-tall. Det er drøyt 0,6 millioner tonn mer enn året før. Siden 1990 har utslippene økt med 4,2 prosent.

CO2-utslipp fra olje- og gassutvinning har økt med 2,5 prosent mellom 2014 og 2015. Blant annet har økt produksjon ført til økt forbruk av naturgass.

Også innen industri- og bergverk har utslippene økt med 2,5 prosent i samme periode. Særlig oljeraffinering og produksjon av kunstgjødsel bidro til å øke utslippene i næringen. Flere sauer og mer kunstgjødsel har også vært med på å øke utslipp av metan og lystgass fra jordbruk.

Utslippene fra veitrafikk var noe større i 2015 enn i 2014. De siste årene har utslippene ligget på rundt 10 millioner tonn, noe som er omtrent 30 prosent mer enn i 1990. (©NTB)