Oslo  20170225.Langkaia i Oslo sentrum under snøværet lørdag. Været førte til vanskelige kjøreforhold.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Oslo 20170225.Langkaia i Oslo sentrum under snøværet lørdag. Været førte til vanskelige kjøreforhold.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norske klimagassutslipp ned 1,6 prosent

Publisert

Det ble sluppet ut 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i fjor, ifølge SSB. Det er en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2016.

Samtidig utgjør utslippene en økning på 3 prosent fra 1990, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra 2016 til 2017 tilsvarer en reduksjon på omtrent 0,9 millioner tonn klimagasser målt i CO2-ekvivalenter.

Største bidragsytere

– De største bidragsyterne til nedgangen i 2017 sammenlignet med 2016 er veitrafikk, sjøfart og olje- og gassutvinning. Disse hadde en samlet nedgang på 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Veitrafikk hadde en utslippsreduksjon med 9,5 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak en høyere andel innblandet biodrivstoff i 2017.

– Hybrid- og elbiler sto for 10 prosent av all kjøring med norske personbiler, noe som også kan være med på å forklare deler av nedgangen, opplyser SSB.

Kritikk for metoden

Etter at de foreløpige tallene fra SSB ble sluppet i august, uttrykte Regnskogfondet seg kritisk til utregningsmetoden overfor NRK , fordi Norges bruk av biodiesel har bidratt til rasering av regnskog i Indonesia.

– Utslippsstatistikken skjuler vår medvirkning til avskoging og regnskogsødeleggelse, sa Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Statssekretær Atle Hamar (H) i Klima- og miljødepartementet forklarte utregningen slik:

– I tråd med regelverket til FNs klimakonvensjon føres ikke utslippene fra forbrenning av biodrivstoff i noen lands regnskap, fordi disse inngår i det naturlige kretsløpet. Det kommer fra trær og planter, og det tas opp igjen i nye trær og planter.

(©NTB)