Norske investeringer i råolje og naturgass i utlandet endte med avkastning på minus 3 prosent

Publisert

Det investeres betydelige beløp på tvers av landegrensene i dagens globale samfunn. For Norges del utgjør det betydelige beløp - begge veier.

Ved utgangen av 2015 var beholdningen av norske direkteinvesteringer i utlandet på 1.493 milliarder kroner. Dette tilsvarte en økning på 16 prosent sammenlignet med 2014. På samme tidspunkt utgjorde utenlandske direkteinvesteringer i Norge 1.218 milliarder kroner, en nedgang på vel 1 prosent fra året før, viser nye tall fra SSB.

Med direkteinvesteringer mener SSB investeringer på tvers av landegrensene der eierandelen er på mer enn 20 prosent.

Utvinning av råolje og naturgass er den viktigste næringen for direkteinvesteringer - både inn og ut av Norge.

- Ved utgangen av 2015 hadde utlendinger 386 milliarder kroner investert i denne næringen i Norge, mens norske direkteinvesteringer i utlandet i samme næring var 394 milliarder kroner. For utenlandske direkteinvesteringer i Norge var dette en nedgang på 28 milliarder kroner eller nærmere 7 prosent sammenlignet med 2014, skriver SSB.

Samtidig økte verdien av norske direkteinvesteringer med 34 milliarder kroner eller 9 prosent fra året før. Dermed har balansen i direkteinvesteringene i olje- og gassutvinning gått fra en situasjon der utlandske investorer hadde mer investert i Norge til at Norge nå har større investeringer i olje og gass i utlandet.

Dette behøver imidlertid ikke å bety at utlendingene rømmer investeringene sine i den norske olje- og gassbransjen. SSB tror at mye av forklaringen kan ligge i den fallende kronekursen i 2015.

- Den norske kronen svekket seg mot de fleste utenlandske valutaer i løpet av 2015. En svekkelse av kronen vil øke den nominelle verdien av direkteinvesteringer i utenlandsk valuta, målt i norske kroner. Dermed vil en slik kronesvekkelse være en av forklaringene til en sterkt økende beholdning av direkteinvesteringer i utlandet, skriver SSB.

Avkastningen på investeringene har gått motsatt vei av verdiene av direkteinvesteringene.

- Total avkastning for norske direkteinvesteringer i råolje og naturgass i utlandet endte i 2015 på minus 3 prosent. Til sammenligning fikk utenlandske direkteinvesteringer i norsk næring for råolje og naturgass en total avkastning på 12,9 prosent i 2015, skriver SSB.

Det forandrer ikke det faktum at utlandske investeringer i norsk olje- og gassutvinning har bedre avkastning enn norske direkteinvesteringer i utlandet.

- For direkteinvesteringer i norsk råolje og naturgass var den totale avkastningen henholdsvis 14,6 og 9,3 prosent i 2013 og 2014. Norske direkteinvesteringer i utenlandsk råolje og naturgass hadde for de samme årene en samlet avkastning på henholdsvis 9,8 og minus 0,1 prosent, skriver SSB.

Les også: