- Norske forbrukere er klare for elbilskiftet

Publisert

Norsk elbilforening og opinion presenterte i dag Elbilbarometeret 2018 på Oslo Plaza. Det la de frem tallene for 2017, og en prognose for fremtiden.

- Norske forbrukere er klare for elbilskiftet. Nå er det opp til politikerne og industrien å bidra med sitt, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Bergentningene i undersøkelsen anslår at det vil kjøre 400.000 elbiler på norske veier ved utgangen av 2020.

- I dag har vi nær 150.000 elbiler på norske veier, sier Bu.

Hvis prognosen slår til betyr det at Norge er godt i rute for å nå målet om at alle solgte biler i Norge er nullutslippsbiler i 2025.

I 2017 utgjorde rene elbiler 21 prosent av nybilsalget. Elbilforeningen mener at tallet kunne vært høyere.

- Per i dag er det lange ventelister på en rekke elbilmodeller. Etterspørselen vi vil se kommer til å være større enn hva bilprodusentene er i stand til å levere på kort sikt. Det blir en utfordring. I tillegg trenger vi en storstilt utbygging av ladestasjoner for å dekke behovet til alle de nye elbilene som politikerne sterkt oppførdrer folk å bytte til, sier Bu.

Det ble solgt 33.791 elbiler i fjor, og det forventes at det blir solgt 71.078 nye elbiler i år.

Til sammenligning ble det kun solgt 893 elbiler i Storbritannia, 4.796 i Sverige, 769 i Danmark og 566 i Finland i fjor. Det forventes at tallene stiger i våre naboland, men ingen vil kunne måle seg med Norge med det første.

Selv om pilene peker i riktig retning for elbilentusiastene i Elbilforeningen, er det skjær i sjøen forut. Et av funnene i Elbilbarometeret er at det har blitt en usikkerhet rundt langsiktigheten i elbilpolitikken. 44 prosent av de spurte tror ikke at politikerne vil gjøre de tsom er nødvendig for å nå 2025-målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.