Norsk vindkraft får bedre betalt for strømmen fordi produksjonen er størst på vinteren

Publisert

I går skrev enerWE om et analysenotat fra Thema Consulting Group som tok for seg fleksibiliteten i vannkraften, og vi snakket med Energi Norge

– Verdien i markedet av vannkraftens unike reguleringsegenskaper ville vært mye større om adgangen til et større marked hadde vært bedre, sa Magne Fauli, næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge, til enerWE.

Vi spurte derfor Thema Consulting Group om den norske vannkraften rett og slett får for dårlig betalt for fleksibiliteten den tilbyr det norske strømmarkedet.

- Jeg vet ikke om jeg egentlig ville sagt at vannkraften får dårlig betalt for fleksibiliteten. Da høres det kanskje ut som om prisen er «urettferdig» på et vis, men det er nok riktig som du sier at det er et veldig stort tilbud av fleksibilitet i Norge fordi vi har så mye fleksibel vannkraft. Dette gjør at prisene på fleksibilitet i de tilfellene fleksibiliteten handles i et marked blir relativt lave sammenlignet med en del andre land, sier Ingar Beck Landet i Thema Consulting Group til enerWE.

Det norske strømnettet er ikke adskilt fra omverdenen. Vi har utenlandskabler som gjør at vi kan utveksle strøm med andre land. Flere utenlandskabler er også under utbygging og planlegging, og dette er noe som det er mange som har sterke meninger om. Her er det godt mulig at det kan gi norsk vannkraft bedre betalt for fleksibiliteten.

- Et interessant videre spørsmål er da hva som kan skje på etterspørselsiden med økt andel vindkraft i Norden og økt kapasitet på forbindelser til UK og Tyskland – og hvordan tilbudssiden vil utvikle seg i disse landene i konkurranse med eventuell eksport av fleksibilitet fra norsk vannkraft, sier Landet.

Det er da også denne konkurransesituasjonen Thema Consulting Group var interessert i når de utarbeidet analysenotatet.

Når enerWE spør om det er store forskjeller i gjennomsnittprisen som henholdsvis vannkraft og vindkraft oppnår i markedet, får vi et oppsiktsvekkende svar.

- Når det gjelder gjennomsnittspriser for vannkraft og vindkraft er dette ting vi regner ganske mye på i våre jevnlige prisprognoser. Dette er interessant og ganske spesielt for Norge, der vindkraft faktisk henter ut noe høyere priser enn gjennomsnittet på grunn av produksjonsprofiler som matcher ganske bra med forbruksprofilene, sier Landet.

Han viser til at den norske vindkraftproduksjonen er høyere om vinteren når nordmenn bruker mer strøm. Samtidig poengterer han at dette kan endre seg på litt lengre sikt når andelen vindkraft i Norden øker.

Det må uansett anses som et svært interessant poeng med tanke på den norske satsingen på vindkraft.

Les også: